Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 754   projektov
13 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 91   |   Strana 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Vybrané aspekty práce asistenta učiteľa v špeciálnom školstve
100,0%
0,2 17x
Komunikácia s jedincom s viacnásobným postihnutím
97,6%
0,1 27x
Pedagogika mentálne postihnutých
97,2%
0,1 30x
Poruchy učenia a správania sa
96,2%
0,3 43x
Východiská školskej integrácie žiakov s poruchami učenia
93,5%
0,1 6x
Postavenie špeciálneho pedagóga v poradenskej sieti
92,3%
0,1 13x
Vypracované otázky z predmetu Špeciálna pedagogika
92,3%
0,3 31x
Špeciálna pedagogika - obsah, predmet, cieľ a úlohy
92,3%
0,2 3x
Špeciálna pedagogika - školská integrácia
90,9%
0,4 26x
Špeciálna pedagogika vypracované otázky
90,6%
0,1 48x
Špeciálna pedagogika - predmet, cieľ a úlohy
90,6%
0,1 30x
Pedagogika zrakovo postihnutých
89,0%
0,3 9x
Základy speciální pedagogiky
88,9%
0,2 0x
Špeciálna pedagogika - skriptá
88,3%
0,3 6x
Autizmus - charakteristika, metódy liečby (TEACCH, Son-Rise, GFCF diéta)
87,5%
0,1 4x
Špeciálna pedagogika - súhrnné poznámky z prednášok
87,2%
0,1 15x
Špeciálna pedagogika - prednášky
87,0%
0,2 3x
Pedagogika viacnásobne postihnutých
86,7%
0,1 58x
Sociálne poradenstvo - Otázky a odpovede pre ŠKŠ špeciálna pedagogika
86,2%
0,1 22x
Metódy špeciálnej pedagogiky pri diagnostikovaní a vzdelávaní
86,2%
0,1 6x
Ľahká mozgová disfunkcia
85,5%
0,2 3x
Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne postihnutých - somatopédia
85,4%
0,1 11x
Špecifické výchovné postupy u dieťaťa s ADHD/ADD v škole - seminárna práca
85,3%
0,1 31x
Špeciálna pedagogika - poznámky z prednášok
84,1%
0,2 6x
Alternatívne školstvo
84,0%
0,2 6x
Edukácia žiakov s mentálnym postihnutím
83,6%
0,1 31x
Pedagogika sluchovo postihnutých - surdopédia
82,7%
0,1 20x
Hyperaktivita - syndrómom poruchy pozornosti
82,3%
0,1 3x
Pedagogika detí s poruchami učenia
82,2%
0,1 29x
Výchova detí z výchovne menej podnetného prostredia
82,1%
0,1 59x
Hendikepovaný človek s spoločnosti
82,0%
0,2 4x
Pedagogika zrakovo postihnutých - tyflopédia
82,0%
0,1 11x
Základy špeciálnej pedagogiky
81,8%
2,3 18x
Špeciálna pedagogika
80,0%
0,3 35x
Charakteristika skupiny prelingválne nepočujúcich ľudí
79,2%
0,1 3x
Špeciálna pedagogika v užšom zameraní
79,0%
0,1 5x
Integrovaná výchova postihnutých detí v bežných typoch škôl
78,8%
0,1 16x
Edukácia viacnásobne postihnutých
78,4%
0,1 21x
Špeciálna pedagogika
78,0%
0,1 11x
Pedagogika zrakovo postihnutých
77,6%
0,1 34x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: