Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 586   projektov
0 nových

Vypracované otázky z predmetu Špeciálna pedagogika

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5202
Posledná úprava
06.09.2017
Zobrazené
9 208 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem, predmet a cieľ špeciálnej pedagogiky

Špeciálna pedagogika - vedná oblasť, zaoberajúca sa teóriou a praxou výchovy, vzdelávania mentálneho, senzorického, somatického postihnutia alebo narušených komunikačných schopností či psychosociálneho narušenia alebo z dôvodu iných špecifických daností, porúch učenia, správania mládeže a dospelých. Môžeme sem zaradiť aj jedincov s výnimočným nadaním a talentom čí inými špecifickými potrebami.

Predmetom je skúmanie podstaty a zákonitostí výchovy a vzdelávania postihnutých z aspektu etiológie (náuka o príčinách vzniku chorôb), symptomatológie, korekcie, metód edukácie, reedukácie (prevýchovy) a tiež profylaxie (predbežných ochranných liečebných opatrení) neadekvátneho vyrovnania sa s postihnutím.

Cieľom špeciálnej pedagogiky v praxi je vychovávať, vyučovať a vzdelávať postihnutých alebo narušených jednotlivcov tak, aby sa čo najskôr a čo najdôkladnejšie vnútorne vyrovnali so svojim defektom a aby sa napriek obmedzeniam, ktoré z neho vyplývajú, čo najpozitívnejšie prispôsobili spoločnosti.

Kľúčové slová:

špeciálna pedagogika

hraničné odbory

systém

terminológia

edukácia

integrovaní žiaciObsah:
 • 1. Pojem, predmet a cieľ špeciálnej pedagogiky
  2. Miesto špeciálnej pedagogiky v sústave vied, hraničné odbory a pomocné vedy
  3. Systém špeciálnej pedagogiky
  4. Terminológia, základné princípy v špeciálnej pedagogike
  5. Osobnosť postihnutého a narušeného jednotlivca
  6. Socializácia v špeciálnej pedagogike
  7. Norma, normalita v špeciálnej pedagogike
  8. Vývin, vývinové anomálie
  9. Edukácia v integrovaných a relatívne segregovaných podmienkach
  10. Profesionálna orientácia postihnutých jednotlivcov
  11. Zásady - princípy používané v špeciálnej pedagogike
  12. Metódy používané v starostlivosti o postihnutých a narušených jednotlivcov
  13. Výskumné metódy v špeciálnej pedagogike
  14. Systém inštitúcií pre postihnutých a narušených jednotlivcov
  15. Porovnávacia špeciálna pedagogika
  16. Pedagogika mentálne postihnutých
  17. Pedagogika zrakovo postihnutých
  18. Pedagogika sluchovo postihnutých
  19. Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených
  20. Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou
  21. Pedagogika psychosociálne narušených
  22. Pedagogika viacnásobne postihnutých
  23. Pedagogika nadaných a talentovaných
  24. Pedagogika detí s poruchami učenia