Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 210   projektov
21 nových

Postavenie špeciálneho pedagóga v poradenskej sieti

«»
Prípona
.docx
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36855
Posledná úprava
23.02.2011
Zobrazené
1 382 x
Autor:
struna100
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Osobnosť špeciálneho pedagóga je dôležitý faktor, ktorý vo veľkej miere ovplyvňuje priebeh špeciálnopedagogického poradenského procesu a má za zásadný význam pri utváraní vzťahu medzi klientom a špeciálnym pedagógom.

Úspešný špeciálnopedagogický poradenský pracovník sa vyznačuje rozvinutou emocionalitou a empatiou na jednej strane a objektívnosťou, analytickým postojom a rozhodnosťou na strane druhej. Základ tvorí zrelá osobnosť, schopná ďalšieho rozvoja.

Hlavným cieľom špeciálnopedagogických poradní je zabezpečovať odbornú starostlivosť o deti a mládež so špeciálnopedagogickými potrebami, poskytovanie pomoci v procese ich integrácie do spoločnosti v spolupráci s rodinou, školou, odbornými lekármi sociálnymi pracovníkmi. Poskytuje diagnostické, psychologické, psychoterapeutické, špeciálnopedagogické a rehabilitačné služby, poradenské a metodické služby zákonným zástupcom a pedagogickým pracovníkom formou ambulantnej starostlivosti a krátkodobých pobytov a návštev v prostredí, v ktorom dieťa žije.

Kľúčové slová:

špeciálny pedagóg

špeciálnopedagogické poradne

psychológ

poradenská sieť

žiak

integráciaObsah:
 • ÚVOD
  1. Vymedzenie pojmov žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  2. Úloha špeciálneho pedagóga vo výchove a vzdelávaní žiakov zo ŠVVP
  3. Špeciálny pedagóg v poradenskom zariadení
  4. Špeciálny pedagóg v poradenskom zariadení, špeciálno pedagogická diagnostika
  5. Špeciálny pedagóg v poradenskom zariadení a integrácie
  6. Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, ich zameranie, štatút
  7. Praktická časť: Zmapovanie poradenskej siete v regióne so zameraním na postavenie špeciálneho špeciálneho pedagóga v poradenskej sieti
  ZÁVER

Zdroje:
 • BACÍK, F. a kol.: Kapitoly zo školského managementu,. str. 24. Praha, PF UK. ISBN 80-7184-025-4.
 • DOČKAL, V.: Zaměřeno na talenty. Praha : NLN, 2005. Str. 14 ISBN 80-7106-840-3.
 • ĎURDIAK, Ľuboš - GATIAL, Viktor.: Psychologické aspekty výchovného a kariérového poradenstva. Str. 17 ISBN 80-8094-060-6.
 • GABURA, J., PRUŽINSKÁ, J.: Poradenský proces, Slon, Praha, 1995. Str. 12 ISBN 80-89074-93-6.
 • JURÁŠKOVÁ, J.: Základy pedagogiky nadaných. Pezinok : Formát, 2003. Str. 36. ISBN 80-80577-10-2.
 • KAPRÁLEK, K.-BĚLECKÝ, Z.:Jak napsat a používať individuální vzdelávací program.str.10 ISBN 80-8084-031-8.
 • LAZNIBATOVÁ, J.: Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava : Iris, 2001, str. 36-38. ISBN 80-7176-086-5.
 • Matejček, Zdeněk-Vagnerová, Marie a kol.: Sociální aspekty dyslexie. str.7 . ISBN-10: 80-903228-6-7.
 • Mearns, D., Thorne, B.: Poradenstvo zamerané na človeka v praxi. Pedagogická fakulta Bratislava 1997, strana 60. ISBN 80-85928-48-5.
 • Novosad , L.: Základy speciálního poradenství, 2000. Str. 54. ISBN 978-80-89229-06-02
 • P araf. Selokowitz, Mark: Dyslexie a jiné poruchy učení. Praha: Grand Publishing, 2000. Str. 12 ISBN: 0-07-004721-9.
 • Šaling, Samo a kol.:Slovník cudzík slov. str. 152. ISBN 80–88741–43–2.
 • Tvrdoň, Emil: Slovenský jazyk v súčasnej komunikácii, Str. 33. ISBN 978-80-8105-008-4.
 • Vašek, Štefan: Špeciálno-pedagogická diagnostika, str. 117. Bratislava: SPN 1991, ISBN 80-08-00396-0.
 • Vašek, Štefan a kol.: Špeciálna pedagogika. In: Terminologický a výkladový slovník. str. 215, 216. ISBN 80-05-00864-4 .
 • ZELINKOVÁ, Oľga: Poruchy učenia. str. 20. ISBN 80-85 605-09-0.
 • http://www.statpedu.sk/SPU/Vyrocne_spravy/2004/Plnenie_PHU_2004.pdf 02.03.2009
 • http://www.statpedu.sk/buxus/docs/Pedagogicke_dokumenty/spec_pedag_porad/vzorovy_statut_ZSPP_2004.pdf z dňa 02. 03. 2009
 • http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/RezortnePredpisy/2006/2006_01_R.pdf z dňa 15.03.2009
 • http://www.trnava.sk/new/download.php?download_file=ba66538db9ddf600d64626ca2182e678e994754c z dňa 15.03.2009