Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Vybrané aspekty práce asistenta učiteľa v špeciálnom školstve

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13657
Posledná úprava
02.06.2021
Zobrazené
2 984 x
Autor:
kristin007
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Otázka, ako vnímať zdravotné postihnutie a jeho nositeľa, zamestnáva väčšinovú populáciu už celé stáročia. Odpovede na ňu sa v priebehu dejín, prirodzene, menili. V súčasnosti sa už nediskutuje o tom, či sú i zdravotne postihnutí ľudskými bytosťami, ktoré si zaslúžia žiť plnohodnotný život. Nejedna polemika sa však vedie o tom, kto a ako by im mal takýto život zabezpečiť. Na prvý pohľad je totiž zjavné, že bez naplnenia mnohých - často výsostne individuálnych - špeciálnych potrieb každého zdravotne postihnutého zostane len ilúziou. Rovnako nesporné je, že oni sami ich v plnom rozsahu uspokojiť nedokážu. Hoci je miera a charakter pomoci, ktorú ako jednotlivci vyžadujú, rozdielny, pre zdravých je jej poskytovanie nezriedka iba nepríjemnou povinnosťou. Navyše, ide o vynaložené úsilie, ktoré primerane neocení jeho príjemca ani spoločnosť. Neraz sa preto možno stretnúť s tvrdením, že zdravotne postihnutí chcú priveľa, no dávajú primálo. Osobitne to platí vo vzťahu k tým z nich, ktorí trpia primárne deficitom v oblasti intelektu. Ak sa k nemu pridruží ešte i viac či menej výrazný nedostatok (alebo dokonca nedostatky) zmyslový či telesný, otázka: „Čo môže takýto človek dať spoločnosti?“, zaznieva o to naliehavejšie.
Myslím si, že odpoveď nestora čs. detskej psychológie, ktorú som si zvolila za motto svojej práce, je naozaj výstižná. Jej hĺbku a nadčasovosť som sama pochopila iba nedávno. V októbri a v novembri roka 2006 som totiž mala tú česť stráviť poldruha mesiaca ako praktikantka medzi žiakmi a pedagógmi Špeciálnej základnej školy na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave. Hoci to nebol môj prvý kontakt s mentálne a viacnásobne postihnutými (už predtým som pôsobila ako dobrovoľníčka v inštitúcii chráneného bývania v Klosterneuburgu neďaleko Viedne), až vďaka „tým z Patrónky“ mi ich svet prirástol k srdcu. Azda nebude prekvapením, že práve o skúsenosti tam nadobudnuté a zážitky tam prežité formovali (a reformovali) môj postoj k mentálne a viacnásobne postihnutým.
...

Kľúčové slová:

telesné postihnutie

zdravotné postihnutie

mentálne postihnutie

asistent učiteľa

učiteľ

asistent

postihnutie

edukácia

proces edukácie

stratégie edukácie

idocia

imbecilita

debilitaObsah:
 • ÚVOD 3
  A. TEORETICKÁ ČASŤ 5
  1 ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE 6
  1.1 Vymedzenie pojmu a jeho vnútorná štruktúra 6
  1.2 Mentálne postihnutie 7
  1.3 Viacnásobné postihnutie 11
  2 TEORETICKÝ RÁMEC EDUKÁCIE
  MENTÁLNE A VIACNÁSOBNE POSTIHNUTÝCH 14
  2.1 Charakteristika pojmu edukácia 14
  2.2 Obsah a proces edukácie 16
  2.3 Stratégie a modely edukácie 18
  B. EMPIRICKÁ ČASŤ 23
  1 ZÁKLADNA CHARAKTERISTIKA PRAXE 24
  2 Z DENNÍKA PRAKTIKANTKY 25
  3 NAMIESTO ZÁVERU: ČO MI TÁTO PRAX DALA? 32
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 33

Zdroje:
 • BAJO, I. - VAŠEK, Š.: Pedagogika mentálne postihnutých (psychopédia). Bratislava: Sapientia, 1994. ISBN 80-967180-1-0
 • MATOUŠEK, O. et al. (eds.): Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-002-X
 • X. revize Mezinárodní klasifikace nemocí. (Instruktážní příručka). Ženeva: WHO, 1992. ISBN 80-901856-4-9
 • ŘÍČAN, P. - KREJČÍŘOVÁ, D. et al.: Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 1995. ISBN 80-7169-168-2
 • Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. New York: OSN, 1993
 • VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál 1999. ISBN 80-7178-678-0
 • VANČOVÁ, A.: Edukácia viacnásobne postihnutých. Bratislava: Sapientia, 2001. ISBN 80-967180-7-X