Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 593   projektov
1 nových

Komunikácia s jedincom s viacnásobným postihnutím

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10068
Posledná úprava
10.10.2018
Zobrazené
4 425 x
Autor:
lenkaga
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Každý človek bez ohľadu na to, či je zdravý alebo zdravotne postihnutí má právo na vzdelávanie. Aby sa mohol vzdelávať a zaradiť sa do života, musí vedieť komunikovať s okolím.

Viacnásobne postihnutí je skupina osôb, ktoré vykazujú súčasne príznaky viacerých postihnutí (napr. hluchoslepí, mentálne + zrakovo, reč...). Cielená pozornosť sa tomuto problému venuje až v posledných desaťročiach či rokoch.

Je dôležité, aby sme sa snažili ľuďom s viacnásobným postihnutím pomáhať a na to je potrebná komunikácia. Nielen komunikácia nás zdravých, ale musíme porozumieť aj potrebám a túžbam týchto ľudí. A na to je potrebné naučiť sa s nimi komunikovať.

Kľúčové slová:

viacnásobné postihnutie

komunikácia

jedinec

zvukové komunikačné pomôcky

špeciálna pedagogika

komunikačné bariéry

vzdelávanie

augmentatívna komunikáciaObsah:
 • 0 Úvod
  1 Viacnásobné postihnutie
  1.1 Pojem
  1.2 Kategórie viacnásobných postihnutí
  1.3 Úlohy pedagogiky viacnásobne postihnutých
  2 Komunikácia
  2.1 Význam komunikácie 6
  3 Komunikácia s viacnásobne postihnutým jedincom 8
  3.2 Komunikačné bariéry medzi „zdravými “ a „postihnutými“ 8
  3.2 Komunikačné možnosti 9
  3.2.3 Bazálna stimulácia 9
  3.2.3 Augmentatívna a alternatívna komunikácia 10
  3.2.3 Zvukové komunikačné pomôcky 11

Zdroje:
 • VAŠEK Š., VANČOVÁ A., HATOS G. a kol.: Pedagogika viacnásobne postihnutých. Bratislava: Sapientia,1999. ISBN 80- 967180- 4- 5.
 • VAŠEK Š. a kol.: Špeciálna pedagogika pre SOŠ. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003. ISBN 80-10-00014-0.
 • http://epedagog.upol.cz/eped2.2003/clanek02.htm