Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Sociálna psychológia - vypracované otázky

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45254
Posledná úprava
25.08.2014
Zobrazené
2 498 x
Autor:
lyliankan
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky predmetu sociálna psychológia. Pr.:

Presnosť sociálnej percepcie: vek, rodové rozdiely,osobnostné črty pozorovateľa, inteligencia, profesionálne zameranie, sociálna percepcia anomálnymi jedincami. Rodové rozdiely- vo všeobecnosti ženy v porovnaní s mužmi viac prejavujú emócie navonok vo svojom správaní a tiež vedia spoľahlivejšie rozpoznať emócie u iného človeka. Pri vnímaní iných ľudí si ženy vo všeobecnosti viac všímajú osobnostné charakteristiky( aký človek je) a muži skôr roly vnímaných osôb(sociálny status). Osobnostné črty pozorovateľa- to ako hodnotíme človeka, kt. vnímame závisí aj od toho akí sme my sami. Dôležitú úlohu môžu zohrať také črty posudzovatela ako autoritárstvo,agresivita(podlaseba sudim teba). Inteligencia- vo všeobecnosi platí,že čim je vyššia tym je clovek schopnejši presnejšie vnímať iných ľudí. Neplatí to úpplne presne-inteligencia zvyšuje presnosť len do pásma stredného nadpriemeru.

Kľúčové slová:

sociálna psychológia

psychológia

socializácia

sebapercepcia

predsudok

konformita

status

sociálna rola

proxemika

haptika

paraverbálna komunikáciaObsah:
  • Predmet a význam sociálnej psychológie. Determinácia ľudskej psychiky. Socializácia a sociálne učenie. Stránky sociálneho styku - sociálna percepcia, sociálna komunikácia, sociálna interakcia. Problematika postojov. Sociálne skupiny. Štruktúra a dynamika sociálnych skupín. Školská trieda a rodina ako špecifické sociálne skupiny. Psychické vyhorenie.

Zdroje:
  • ATKINSONOVÁ, R.L., ATKINSON, R.C., SMITH, E.E., BEM, D.J. 1995. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1995.
  • BOROŠ, J. 2001. Základy sociálnej psychológie (pre študujúcich humánne, sociálne a ekonomické vedy). Bratislava: Iris, 2001.
  • GÁBOROVÁ, Ľ.1999. Sociálna psychológia pre učiteľov. Prešov: FHPV PU, 1999.
  • IZDENCZYOVÁ, N. 2009. Základy všeobecnej a sociálnej psychológie. Vysokoškolský učebný text. Prešov: PF PU, 2009.
  • KŘIVOHLAVÝ, J. 1998. Jak nestratit nadšení. Praha: Grada, 1998.
  • VÁGNEROVÁ, M. 2001. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum, 2001.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko