Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Alternatívne školstvo - pedagogika Márie Montessori

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12761
Posledná úprava
19.08.2020
Zobrazené
3 557 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Alternatívne školstvo je pojem pre mnohých ľudí neznámy. Niektorí si pod ním predstavia školy určené pre postihnuté alebo slabomyseľné deti. Nie je to však tak, alternatívne školstvo predstavuje súbor alternatívnych škôl, ktoré poskytujú iný spôsob výučby v materských a základných školách. Podľa môjho názoru by sa niektoré prvky alternatívnych škôl mali dostať aj do „klasických“, čiže štátnych škôl.
Alternatívne školy okrem základných vedomostí poskytujú deťom aj upevnené hodnoty a ucelené názory pre ich ďalší život. Dieťa, ktoré absolvuje alternatívnu školu je v celku lepšie pripravené na život.

Alternatívne školy
Pojem alternatívny je odvodený z latinského slova alter, čo znamená iný. Alternatívne školy by teda mali byť v najširšom slova zmysle školy, ktoré uplatňujú iné obsahy vzdelávania, iné formy vzdelávania, iný vyučovací proces a inú atmosféru vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi.
1. Vznik alternatívnych škôl
Koncom 18. a začiatkom 19. storočia začal vo väčšine európskych krajín prenikať štát do správy a riadenia škôl. Preto boli školy rozdelené na verejné (štátne) a súkromné (cirkevné).
Koncom 19. storočia došlo vo väčšine európskych krajín k duchovnej kríze a verejné školy boli označené za spoluvinníka tejto krízy. Preto nastáva potreba škôl vymaniť sa spod štátneho vplyvu.
V prvej polovici 20. storočia bola snaha vytvoriť tzv. voľnú škola, ktorá mala byť neštátnou verejnou školou a súčasne školou bez vplyvu cirkvi.
V zahraničnej pedagogike sa alternatívne školy rozdeľujú podľa doby vzniku a tradícií, na ktoré nadväzujú. Do 1. vlny reformného pedagogického hnutia sú zaraďované školy a smery, ktoré vznikli začiatkom 20. storočia, približne do roku 1933. Patria sem školy pracujúce podľa pedagogiky M. Montesoriovej, C. Freineta, waldorfské školy podľa R. Steinera, jenský plán P. Petersena, daltonský plán H. Parkhurstovej, winnetská sústava C. Washburna, pragmatická pedagogika J. Deweya a iné. Tieto školy boli charakteristické pedocentrickou orientáciou, vychádzali zo spontánnosti dieťaťa, presadzovali prirodzenosť, spojenie s každodenným životom, učenie na základe skúseností, slobodu dieťaťa, individuálnu výučbu.
...

Kľúčové slová:

školstvo

pedagogika

alternatívna

alternatívna pedagogika

alternatívne školstvo

Montessori

Freinet

walfdor

Walfdorská škola

Steiner

jenský plán

pedocentrizmusObsah:
 • ÚVOD
  ALTERNATÍVNE ŠKOLY
  Vznik alternatívnych škôl
  Alternatívne školy v súčasnosti
  PEDAGOGIKA MÁRIE MONTESSORIOVEJ
  FILOZOFIA MÁRIE MONTESSORIOVEJ
  Koncepcia Programu
  Formy a metódy
  Montessoriovská škola
  ZÁVER
  POUŽITÁ LITERATÚRA

Zdroje:
 • KOSOVÁ, B.: Čo je to alternatívna škola, alebo urobme si jasno v pojmoch. Pedagogické rozhľady č. 3/1992- 1993, Banská Bystrica 1993
 • KOVÁČIKOVÁ, D., KOVÁČOVÁ, V., TURANSKÁ, E.: Všeobecná pedagogika. Banská Bystrica, 1995
 • OBDRŽÁLEK, Z.: Škola, školský systém, ich organizácia a riadenie. Bratislava, 1998
 • VARGA, K., MARUŠINSKÁ, M., KRAJČOVIČOVÁ, B., BOBEKOVÁ S.: Pedagogika Márie Montessoriovej, Inovačné projekty na základných a stredných školách, Metodické centrum Banská Bystrica, 1998
 • PRUCHA J., Alternatívne školy, Hradec Králové, Gaudeamus 1994
 • http://www.mladez.sk/generate_page.php3?page_id=137
 • http://www.zpki.viapvt.sk
 • http://www.mojweb.sk/mspa
 • http://www.narodnaobroda.sk/20000119/03_001.html