Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 545   projektov
1 nových

Psychohygiena - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45253
Posledná úprava
25.08.2014
Zobrazené
594 x
Autor:
lyliankan
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracovaný test z povinne voliteľného predmetu Psychohygiena.
Základné pojmy psychohygieny, jej význam a miesto v pedagogických a psychologických vedách, ale najmä jej praktický význam pre človeka v jeho povolaní a v každodennom živote.
Predmet a význam psychohygieny. Náročné životné situácie a ich zvládanie. Psychohygiena myslenia. Sociálne aspekty psychohygieny. Syndróm vyhorenia. Kvalita života. Relaxačné metódy.

Kľúčové slová:

psychohygiena

hygiena

psychológia

test

otázky

Predmet a význam psychohygieny

Náročné životné situácie a ich zvládanie. Psychohygiena myslenia. Sociálne aspekty psychohygieny. Syndróm vyhorenia.Obsah:
  • Oboznámenie sa so základnými pojmami psychohygieny a jej významom a miestom v pedagogických a psychologických vedách, ale najmä s jej praktickým významom pre človeka v jeho povolaní a v každodennom živote.Predmet a význam psychohygieny. Náročné životné situácie a ich zvládanie. Psychohygiena myslenia. Sociálne aspekty psychohygieny. Syndróm vyhorenia. Kvalita života. Relaxačné metódy.

Zdroje:
  • Bartko, D.: Moderní psychohygiena. Panorama, Praha, 1980.
  • Ďurdiak, Ľ.: Psychohygiena mladého človeka. Enigma, Nitra, 2001.
  • Míček, L.: Duševní hygiena. SPN, Praha, 1984.
  • Atkinsonová, R.L. a kol.: Psychologie. Portál, Praha, 2003 (s. 484-523).
  • Vojáček, K.: Autogenní tréning. Avicenum, Praha, 1988.
  • Wilson, P.: Základní kniha relaxačních technik - bezprostřední klid. (Průvodce na ceste k uvolnění mysli a těla). Votobia, Olomouc, 1997.
  • Wright, J.: Umění relaxovat. Ikar, Praha, 1998.