Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 639   projektov
4 nových

Otázky na elementárnu didaktiku

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45245
Posledná úprava
25.08.2014
Zobrazené
701 x
Autor:
lyliankan
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky k predmetu Predškolská a elementárna didaktika a diagnostika, konkrétne na časť: elementárna didaktika

Kľúčové slová:

elementárna

didaktikaObsah:
 • TEST A1
  1. dopísať činitele edukačného procesu + všetky charakterizovať
  2. analyzovať a porovnať taxonómie Niemerka a Tollingerovej
  3. voľný počet hodín podľa ŠVP
  4. charakterizovať organizačnú formu, exkurziu a výchadzku + uviesť rozdiel medzi E a V
  5. charakterizovať inscenačnú, situačnú a brainstorming metódu
  TEST A2
  TEST A3
  TEST B
  TEST B2
  TEST C
  TEST D
  TEST E

Zdroje:
 • PETLÁK, E. 2004. Všeobecná didaktika. Bratislava: Iris, 2004.
 • Štátny vzdelávací program ISCED 1 - primárne vzdelávanie. Bratislava: MŠ SR, 2008.
 • TUREK, I. 2008. Didaktika. Bratislava: Iura Edition, 2008.