Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Alternatívne školstvo (pojem, kritéria delenia, najznámejšie alternatívne školy - školské systémy)

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13968
Posledná úprava
03.03.2022
Zobrazené
2 336 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Pojem alternatívneho školstva

Pod alternatívnym školstvom máme na mysli školstvo, školu, ktorá je alternatívou k tradičnej škole. Pod tradičnou školou myslíme pamäťovo - reproduktívnu školu s autoritatívnym postavením učiteľa, relatívne stálou organizáciou vyučovacích hodín, pevnými osnovami a učebnými plánmi, štruktúrou školského roka a spôsobom riadenia školy a edukatívneho procesu. Uvedené znaky považujeme za systémové znaky pre pojem tradičnej školy.

Alternatívna škola, alternatívny školský systém pracuje na úrovni systémovej alternatívy, t .j. líši sa vo všetkých základných znakoch od tradičnej školy, alebo neformulovanými cieľmi indikuje potrebu zmeny na úrovni systému, jeho štruktúry a dynamiky.

V tomto zmysle nie je alternatívnou školou škola, ktorá si volí jeden z alternatívnych učebných plánov ( A, B , C , D ) tradičnej, či novoformovanej všeobecnej školy. V tomto zmysle nie je ani pravou alternatívnou školou škola cirkevná, či súkromná, pokiaľ nenapĺňa ostatné systémové znaky alternatívy ku tradičnej škole, t.j. nové osnovy, metódy, ciele a podobne. Alternatívna škola zasahuje svojimi zmenami viac než len na detaily, alebo jeden systémový znak, napr. organizáciu hodiny, či zriaďovateľa, alebo názov školy. Má zasahovať podstatu, t.j. uskutočniť pokus o novšiu, efektívnejšiu školu s dôrazom na iné ciele než je len vyučovanie a vzdelávanie, resp. aj alternatívu k vzdelávaniu, pokiaľ je postavená na nových odborných princípoch, novej filozofii školy, nových princípoch.
...

Kľúčové slová:

alternatívne školstvo

školstvo

škola

výchova

pedagogika

alternatívna pedagogika

waldorfská škola

jenská škola

Montessori

Piaget

taxonómia

výchova

žiak

pedagógObsah:
 • Úvod
  Kritéria delenia (rozpoznávania) alternatívnych škôl
  Delenie alternatívnych škôl
  Najznámejšie alternatívne školy - školské systémy
  WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA
  PEDAGOGIKA M. MONTESSORIOVEJ
  ALTERNATÍVNY SYSTÉM P - C - E C. Rogersa
  ALTERNATÍVNY SYSTÉM ITI S. Kovalikovej a K. Olsenovej
  SYSTÉM VYUČOVANIA S UZAVRETÝM CYKLOM
  ZSOLNAYOVA ALTERNATÍVNA ŠKOLA
  SUGESTOLÓGIA G. LOZANOVA
  ALTERNATÍVNE ŠKOLY ZALOŽENÉ NA KOGNITÍVNYCH TAXONÓMIACH
  PIAGETOV MODEL teórie úrovní intelektového rozvoja
  Hierarchická schéma mentálnych procesov HUGHESA a MILLERA
  BLOOMOVA taxonómia kognitívnych oblastí
  Model afektívnej taxonómie KRATHWOHLA
  Model F. E. WILLIAMSA CAI
  V čom sa podobajú, čo majú spoločné?
  V čom sa oslišujú predstavené alternatívy školy?
  Záver

Zdroje:
 • Miron Zelina: Alternatívne školstvo, IRIS, 2000, 255 s, ISBN 8088778980
 • prednášky
 • poznámky
 • internet