Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 639   projektov
2 nových

Arteterapia - seminárna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7853
Posledná úprava
05.09.2018
Zobrazené
3 723 x
Autor:
andrealasa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Umenie by malo v dnešnej dobe pôsobiť omnoho všeobecnejšie ako akýsi zázračný protijed, ako stimul osobnej slobody, ktorý si vynucuje pozornosť a povzbudzuje myslenie. Súčasné masové komunikačné prostriedky majú totiž prevažne neaktívny charakter, spôsobujú nárast pasivity, ba až ochromenie vlastnej súdnosti. Umelecká činnosť, naopak, burcuje vedomie a vyžaduje zaostrené videnie. Umenie je v podstate jazyk, ale nie taký, ktorý iba opakuje všeobecne známe pojmy a konformné zdielenie. Umelecká tvorba nás priamo vybičováva k tomu, aby sme si uvedomili omnoho dôslednejšie ako doposiaľ, že všetko je v našej moci.

Výtvarný prejav človeka (pacienta) poskytuje možnosť ľahšieho vyjadrenia najrôznejších pocitov a nenásilné odkrytie najintímnejších sfér vnútorného života, ale ho možno tiež využiť ako liečebný prostriedok. Ľudia sa pri výtvarnej produkcii odpútavajú od svojich chorobných myšlienok a rozvíjajú sa u nich nové záujmy i chuť do života.
Je rozdiel medzi arteterapiou a výtvarnou výchovou v škole. V arteterapii nejde predovšetkým o zlepšovanie svojho výtvarného prejavu alebo podať nejaký výkon, ktorý bude hodnotený alebo aj známkovaný. Výtvarné dielo v arteterapii je hlavne prostriedkom sebavyjadrenia, z ktorého bude mať jeho autor radosť a niečo sa o sebe dozvie.
Hlavnou náplňou arteterapie je vytváranie spontánnych obrazov a objektov.
Arteterapia umožňuje nielen uvoľňovať tenziu (napätie) priamou ventiláciou a predchádzať tak napr. deštruktívnemu chovaniu, ale zmierňuje i zažívanú psychickú záťaž. Výtvarná aktivita neraz umožňuje uvoľnenie od chorobného vnútorného (duševného) napätia, a to zmenou pohľadu na problém, pomáha odstrániť stav úzkosti.
Je vhodnou metódou liečenia pacientov zaťažených psychózami, mentálne hendikepovaných i silne emotívnych jedincov. Ponúka im odreagovanie i sebavyjadrenie prostredníctvom alternatívnej, symbolickej a neverbálnej reči, ktorej sa sami naučia postupne porozumieť.

Kľúčové slová:

Arteterapia

projekcie

estetická výchova

detská kresba

narušená psychikaObsah:
 • Arteterapia
  Úvodom
  Kde sa využíva arteterapia?
  S akými klientmi sa pracuje pomocou arteterapie?
  Arteterapie podľa veku klientov:
  Liečebný potenciál výtvarného prejavu
  Techniky arteterapie
  Projekcia
  Širšie aspekty - špeciálna estetická výchova
  Činitele výrazu
  Psychologické pôsobenie farby. Farebná symbolika.
  Symbolika línií
  Tvary
  Čo si treba všímať pri hodnotení práce
  Výrazové prejavy vo výtvarnej práci
  Zmenená či narušená psychika:
  Deti psychotické:
  Sexuálne zneužívané deti:
  Deti ťažko vychovateľné a delikventné:
  Skupinová arteterapia
  Arteterapia pomáha pri prekonávaní:
  Diagnostický význam detskej kresby
  Terapeutický význam detského výtvarného prejavu

Zdroje:
 • Jaroslava Šicková-Fabrici: Arteterapia- uzitkove umenie?ISBN: 80-89233-10-4
 • ŠICKOVÁ-FABRICI, J. 2002. Základy arteterapie. Praha : Portál 2002.
 • CAMBELLOWÁ, J. 2002. Techniky arteterapie. Praha : Portál 2002