Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 571   projektov
9 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 740   |   Strana 1 / 44


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Informačné a komunikačné technológie ako nástroj moderného vzdelávania
100,0%
0,6 49x
Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky - všeobecná ekonomická teória
100,0%
0,5 1x
Využitie expertných systémov v praxi
97,8%
0,5 11x
Osobnosť sociálneho pracovníka
96,9%
0,1 60x
Integrovaný manažérsky systém - top 50 stavebných firiem
96,7%
3,8 32x
Prezentácia na tému Internet ako nástroj konkurenčnej výhody
96,6%
3,4 40x
Metodika záujmovej činnosti
96,5%
0,2 20x
Analýza vzťahu príjmu spotrebiteľa na spotrebiteľské správanie
96,2%
0,4 6x
Technické zariadenie budov - prednášky
95,2%
4,0 6x
Ekologické poľnohospodárstvo - prezentácia na Bioekonomiku
94,9%
37,2 5x
Prednášky z Teórie verejných financií
94,6%
1,2 27x
Chemické zbrane hromadného ničenia
94,5%
0,9 5x
Seminárna práca z Informatiky - Dištančné vzdelávanie
94,4%
0,5 9x
Podnikateľská etika
94,4%
0,5 40x
Prezentácia z témy Optické káble
94,1%
1,9 5x
Sociálna pedagogika - powerpoint prednášky
94,0%
0,3 4x
Srbský nacionalizmus ako hybný činiteľ
93,9%
0,1 8x
Efekty premietania snímok
93,9%
1,6 1x
Hrubý domáci produkt - Financovanie a účtovníctvo
93,8%
0,7 1x
Riadiaci proces a jeho funkcie (rozhodovací proces)
93,6%
0,4 9x
Kvalita služieb dopravy v cestovnom ruchu
93,4%
1,9 8x
Ľanové semeno a mledzivo
93,3%
20,1 7x
Suicidalita - všetky psychické sily a funkcie, ktoré smerujú k sebazničeniu
93,1%
0,9 2x
Prezentovanie - príprava na prejav, resp. prezentáciu
93,1%
0,4 4x
Čerpadlá - druhy čerpadiel a ich popis
93,0%
2,8 20x
Manažérska informatika - prednáška č. 5 - Obsahová náplň predmetu Manažérska informatika - MS WORD 2003 1. časť
92,6%
0,1 2x
Manažérska informatika - prednáška č. 4 - MS POWER POINT 2003
92,6%
0,2 4x
Uniqua poisťovňa, a.s. - portfólio produktov poisťovne
92,5%
0,1 3x
Diplomatický protokol
92,4%
6,8 30x
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť - anesteziológia
92,3%
0,2 6x
Ekonomika - Formovanie trhu a trhový mechanizmus - prezentácia
92,3%
0,2 4x
Návod na dokumentáciu systému manažérstva kvality (STN ISO/TR 10013)
92,3%
0,6 12x
Marketingové stratégie - marketingové strategické plánovanie
92,3%
0,7 21x
Lymská borelióza
92,2%
0,5 10x
Marketingová distribučná politika (zameranie na veľkoobchod a maloobchod)
92,2%
5,5 17x
Škodcovia na ovocných stromoch a kroch
92,2%
1,7 3x
Mikroekonómia - stručný obsah profilového predmetu
92,1%
0,1 102x
Experimentálne metódy materiálového inžinierstva
92,0%
5,6 4x
Analýza E - banking - Tatra banka
91,8%
0,5 7x
Jadrová energia a jej bezpečnosť
91,8%
1,0 7x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: