Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 742   |   Strana 1 / 44


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Informačné a komunikačné technológie ako nástroj moderného vzdelávania
100,0%
0,6 54x
Hypotekárne úvery (Definovanie základných pojmov, Špecifiká hypotekárneho bankovníctva, Riziká hypotekárneho bankovníctva...)
100,0%
0,2 23x
Sociálna patológia (Základné vymedzenie pojmu sociálne patológia, Sociálna deviácia, anómia...)
100,0%
0,2 17x
Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky - všeobecná ekonomická teória
100,0%
0,5 2x
Umelá inteligencia v informačných systémoch
98,9%
3,3 0x
Využitie expertných systémov v praxi
97,8%
0,5 11x
Zmluva z Nice a Lisabonská zmluva
97,4%
0,6 20x
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
97,1%
0,1 2x
Osobnosť sociálneho pracovníka
96,9%
0,1 67x
Integrovaný manažérsky systém - top 50 stavebných firiem
96,7%
3,8 33x
Prezentácia na tému Internet ako nástroj konkurenčnej výhody
96,6%
3,4 40x
Metodika záujmovej činnosti
96,5%
0,2 22x
Analýza vzťahu príjmu spotrebiteľa na spotrebiteľské správanie
96,2%
0,4 6x
Princípy kybernetiky 1. rádu
95,6%
0,1 3x
Technické zariadenie budov - prednášky
95,2%
4,0 7x
Ekologické poľnohospodárstvo - prezentácia na Bioekonomiku
94,9%
37,2 6x
Prednášky z Teórie verejných financií
94,6%
1,2 27x
Chemické zbrane hromadného ničenia
94,5%
0,9 5x
Podnikateľská etika
94,4%
0,5 42x
Seminárna práca z Informatiky - Dištančné vzdelávanie
94,4%
0,5 11x
Nové spôsoby rezania materiálu vodným lúčom, plazmou, laserom
94,2%
0,7 6x
Prezentácia z témy Optické káble
94,1%
1,9 5x
Sociálna pedagogika - powerpoint prednášky
94,0%
0,3 5x
Srbský nacionalizmus ako hybný činiteľ
93,9%
0,1 8x
Efekty premietania snímok
93,9%
1,6 1x
Hrubý domáci produkt - Financovanie a účtovníctvo
93,8%
0,7 2x
Riadiaci proces a jeho funkcie (rozhodovací proces)
93,6%
0,4 12x
Kvalita služieb dopravy v cestovnom ruchu
93,4%
1,9 9x
Ľanové semeno a mledzivo
93,3%
20,1 7x
Konštrukcia prekladačov (prednáška 8) - Sémantické spracovanie jazykových konštrukcií
93,2%
0,3 0x
Controlling pohľadávok (faktoring vs forfaiting)
93,2%
0,3 29x
Konštrukcia prekladačov (prednáška 6) - ATRIBÚTOVÉ PREKLADOVÉ GRAMATIKY
93,2%
0,3 0x
Konštrukcia prekladačov (prednáška 3) - Syntaktická analýza zdola - nahor SA↑
93,2%
0,3 0x
Konštrukcia prekladačov (prednáška 4) - Hierarchia LR gramatík
93,2%
0,2 0x
Suicidalita - všetky psychické sily a funkcie, ktoré smerujú k sebazničeniu
93,1%
0,9 3x
Prezentovanie - príprava na prejav, resp. prezentáciu
93,1%
0,4 5x
Čerpadlá - druhy čerpadiel a ich popis
93,0%
2,8 22x
Základy pedagogiky - prezentácia od prof. PhDr. Jaroslava Oberuča, CSc.
92,9%
0,1 13x
Dresden - prezentácia Drážďany (Charakteristika mesta a okolia)
92,6%
1,0 1x
Štátny rozpočet (Čo je štátny rozpočet, Podstata a význam štátneho rozpočtu...)
92,6%
0,3 8x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: