Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
10 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 742   |   Strana 1 / 44


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky - všeobecná ekonomická teória
100,0%
0,5 0x
Využitie expertných systémov v praxi
97,8%
0,5 11x
Osobnosť sociálneho pracovníka
96,9%
0,1 59x
Integrovaný manažérsky systém - top 50 stavebných firiem
96,7%
3,8 32x
Prezentácia na tému Internet ako nástroj konkurenčnej výhody
96,6%
3,4 40x
Metodika záujmovej činnosti
96,5%
0,2 20x
Analýza vzťahu príjmu spotrebiteľa na spotrebiteľské správanie
96,2%
0,4 6x
Technické zariadenie budov - prednášky
95,2%
4,0 5x
Ekologické poľnohospodárstvo - prezentácia na Bioekonomiku
94,9%
37,2 4x
Prednášky z Teórie verejných financií
94,6%
1,2 27x
Seminárna práca z Informatiky - Dištančné vzdelávanie
94,4%
0,5 9x
Podnikateľská etika
94,4%
0,5 40x
Prezentácia z témy Optické káble
94,1%
1,9 5x
Sociálna pedagogika - powerpoint prednášky
94,0%
0,3 4x
Efekty premietania snímok
93,9%
1,6 1x
Srbský nacionalizmus ako hybný činiteľ
93,9%
0,1 8x
Hrubý domáci produkt - Financovanie a účtovníctvo
93,8%
0,7 0x
Kvalita služieb dopravy v cestovnom ruchu
93,4%
1,9 7x
Ľanové semeno a mledzivo
93,3%
20,1 5x
Diplomatický protokol
92,4%
6,8 29x
Ekonomika - Formovanie trhu a trhový mechanizmus - prezentácia
92,3%
0,2 4x
Marketingová distribučná politika (zameranie na veľkoobchod a maloobchod)
92,2%
5,5 16x
Lymská borelióza
92,2%
0,5 8x
Škodcovia na ovocných stromoch a kroch
92,2%
1,7 2x
Mikroekonómia - stručný obsah profilového predmetu
92,1%
0,1 100x
Experimentálne metódy materiálového inžinierstva
92,0%
5,6 4x
Analýza E - banking - Tatra banka
91,8%
0,5 7x
Jadrová energia a jej bezpečnosť
91,8%
1,0 7x
Aristoteles
91,6%
1,4 15x
Špeciálne školstvo v Belgicku - nemecky hovoriaca komunita
91,5%
0,2 4x
Prednášky z predmetu Podnikanie
91,5%
2,0 6x
Metrológia v strojárstve - všetky prednášky
91,2%
6,5 20x
Základy metodológie a metodiky vedeckej práce
91,1%
0,2 0x
Podnikové obligácie a ich emisia na Slovensku
91,0%
0,3 9x
Medzinárodné financie- prednášky
91,0%
0,2 28x
Rovnováha spotrebiteľa - všeobecná ekonomická teória
91,0%
1,4 4x
Nástroje marketingového komunikačného mixu
90,8%
0,7 18x
Prednášky vo forme prezentácie - Regionálna ekonomika a politika
90,8%
0,5 15x
Úvod do problematiky financií
90,8%
0,1 2x
Prezentácia k predmetu Marketing služieb
90,8%
0,7 32x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: