Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 545   projektov
1 nových

Sociálna pedagogika - powerpoint prednášky

«»
Prípona
.ppt
Typ
prednášky
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39938
Posledná úprava
02.04.2012
Zobrazené
1 466 x
Autor:
septoletka24
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Výchova-pojem,podstata
Najfrekventovanejší pojem
Nerozlučná súčasť ľudskej spoločnosti
Podstatné znaky-aktivita,tvorivosť
Život a výchova sú dynamické procesy,navzájom sa podmieňujú
Podmienenosť a úloha výchovy v živote človeka a v spoločnosti
...

Kľúčové slová:

vývoj spoločnosti a výchova

základné pedagogické vedy



Obsah:
 • 1.Výchova-pojem, podstata
  2. Vývoj spoločnosti a výchova
  3. Vývin človeka a výchova
  4. Vzťah vývoja a výchovy človeka
  5. Pojem pedagogika(pdg)
  6. Vývoj pdg
  7. Predmet pdg
  8. Pramene pdg
  9. Základné pdg vedy
  10. Príbuzne pdg vedy
  11. Aplikované pdg vedy
  12. Hraničné pdg vedy
  13. Pdg pojmy /edukant, edukátor,.../
  14. Cieľ výchovy a vzdelávania
  15. Tendencie rozvoja sociálnej pdg
  16. Súčasné prístupy v sociálnej pdg
  17. Predmet sociálnej pdg
  18. Základné pojmy súvisiace s výchovou a soc.pdg
  19. Školské prostredie a výchova
  20. Školská sociálna práca
  21. Sociálna a pdg komunikácia
  22. Prostredie náhradnej starostlivosti
  23. Sociálny pedagóg
  24. Koncepcie soc pdg

Zdroje:
 • Bakošová, Z.:Sociálna pdg ako životná pomoc. Bratislava:2005
 • Hroncová,J.-Emmerová,I.: Sociálna pdg. Banská Bystrica:2004
 • Kováčiková,D a kol.Základy pdg pre sociálnych a misijných pracovníkov. Banská Bystrica:2004
 • Gavora, P.:Úvod do pdg výskumu. Bratislava :1999
 • Hroncová,J a kol.Sociálna pdg a sociálna práca.Banská Bystrica :2000
 • Zákon o rodine č.36/2005 Z.z.