Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Metodika záujmovej činnosti

«»
Prípona
.ppt
Typ
prednášky
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41102
Posledná úprava
09.12.2012
Zobrazené
3 296 x
Autor:
mart1k
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Pojem ,,Voľný čas“
- Voľný čas môžeme chápať ako opak doby potrebnej pre prácu a povinnosti. Ide o čas určený pre reprodukciu síl. Činnosť si vyberáme dobrovoľne tak, aby nám priniesla radosť a pocit uspokojenia.
- Pojem ,,voľný čas“ spravidla zastrešuje odpočinok, rekreáciu, zábavu, záujmové vzdelávanie, záujmové činnosti, dobrovoľnícke činnosti, ale aj časové straty s tým spojené.
-Všeobecne môžeme povedať, že voľný čas je priestor, ktorý nám zostáva po splnení všetkých povinností.

Vnímanie – Pohľady na voľný čas
- Ekonomické hľadisko – inak aj komerčné hľadisko, vyjadruje mieru nákladov pre voľno – časové aktivity. Veľký podiel má na tom miera cestovného ruchu, menej vzdelávanie a kultivácia osobnosti.
- Sociologické hľadisko – Tvorba medziľudských (interpersonálnych) vzťahov, ich kultivácia. Tvorí istú kompenzáciu i profylaxiu pre sociálnu patológiu.
- Politické hľadisko – ide o priamy prínos – podiel štátu na podporu medziľudských aktivít v rámci subjektov financovaných zo štátneho rozpočtu ( resp. rozpočtu samospráv) 
- Zdravotno – hygienický pohľad – ide o spôsob participácie na telesnom a duševnom raste jedinca.
- Pedagogicko – psychologický pohľad – sleduje individuálne zvláštnosti jedinca a zároveň mieru potrebnosti uspokojovania biologických a psychických potrieb v rámci voľného času.
...

Kľúčové slová:

metódika

záujmová činnosť

voľný čas

animácia

motivácia

výchova mimo vyučovaniaObsah:
 • Pojem ,,Voľný čas“
  Vnímanie – Pohľady na voľný čas
  Historický vývin voľnočasovej výchovy
  Výchova mimo vyučovania – VMV
  Funkcie VMV
  Najvýznamnejšie zariadenia VMV
  Zásady VMV
  Požiadavka VMV
  Metódy VMV
  Činnosti VMV
  Formy VMV
  Animácia
  Výchova zážitkom (Experienciálna metóda)
  Prostriedky VMV
  Hra ako prostriedok výchovy
  Motivácia žiakov k hre
  Priebeh hry
  Záver hry
  Dimenzie VMV
  Psychohygiena VMV
  Záujmové činnosti VMV
  Štruktúra stretnutia záujmového útvaru
  Zhrnutie
  Použitá literatúra:

Zdroje:
 • PÁVKOVÁ J., A KOL. Pedagogika voľného času, Praha: Portál, 2002
 • PIKE,G., SELBY,D: Globálni výchova. Praha: Portál, 1994
 • CANFIELD,J.: Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebeduvěre, Praha: Portál, 1998
 • ŠPIČÁK A KOL. : Úvod do metodiky záujmových činností v domově mládeže, Olomouc 1991
 • VESELÁ, J.: Jak ve volném čase. Hradec Králové : Gaudeámus, 1997
 • VINCEJOVÁ, E.: Ako vo voľnom čase 1,2, MPC Bratislava, 2008
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko