Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
4 nových

Konštrukcia prekladačov (prednáška 6) - ATRIBÚTOVÉ PREKLADOVÉ GRAMATIKY

«»
Prípona
.ppt
Typ
prezentácia
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13864
Posledná úprava
09.09.2021
Zobrazené
745 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Def. Atribútová prekladová gramatika je usporiadaná trojica APG = ( PG, A, F ) , kde:
PG = ( N, T, D, R, S ) je prekladová gramatika s pravidlami v tvare: X → Y1 Y2 Y3 ... Yn
kde X  N; Yi  NTD (D je množina výstupných symbolov)
A je konečná neprázdna množina atribútov
F je konečná neprázdna množina sémantických pravidiel
a platí:

1. Každý symbol vstupný, neterminálový aj výstupný má pripojenú konečnú množinu atribútov, každý atribút má stanovenú konečnú množinu prípustných hodnôt (väzbu atribútu a k symbolu X budeme vyjadrovať operátorom “.” pomocou zápisu X.a)

2. Atribúty neterminálov a výstupných symbolov sú rozdelené na dve disjunktné množiny syntetizovaných a dedičných atribútov, vstupné symboly majú len syntetizované atribúty

3. Ku každému derivačnému pravidlu prekladovej gramatiky sú pripojené sémantické pravidlá pre výpočet hodnôt všetkých syntetizovaných atribútov symbolu na ľavej strane a všetkých dedičných atribútov symbolov na pravej strane derivačného pravidla

4. Ku každému výstupnému symbolu sú pripojené sémantické pravidlá na výpočet hodnôt syntetizovaných atribútov tohto symbolu na základe hodnôt jeho dedičných atribútov

5. Počiatočné hodnoty syntetizovaných atribútov vstupných symbolov a dedičných atribútov počiatočného symbolu sú zadané.
...

Kľúčové slová:

gramatika

prekladová gramatika

atribútové prekladové gramatiky

sémantika

sémantické pravidlá

derivačné pravidlo

preklad

jazyk

veta

atribútová veta

atribútový prekladový strom

lexika

syntaxObsah:
 • Definícia
  ATRIBÚTOVÉ PREKLADOVÉ GRAMATIKY APG = ( PG, A, F )
  Atribútovaná veta a atribútový prekladový strom
  Konštrukcia atribútového prekladového stromu
  VÝPOČET HODNÔT ATRIBÚTOV
  JEDNOFÁZOVÝ PREKLAD
  L-APG Gramatika pre jednofázový preklad so SA zhora-nadol
  Jednofázový prekladač so syntaktickou analýzou zhora-nadol
  Algoritmus jednofázového prekladu so SA zhora-nadol
  Akcie pri jednofázovom preklade so SA zhora-nadol
  PRÍKLADY
  S-APG Gramatika pre jednofázový preklad so SA zdola-nahor
  Jednofázový prekladač so syntaktickou analýzou zdola-nahor
  Jednofázový atribútový preklad so SA zdola-nahor
  PRÍKLADY

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá