Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
23 nových

Prednášky z Teórie verejných financií

«»
Prípona
.ppt
Typ
prednášky
Stiahnuté
27 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39252
Posledná úprava
10.01.2012
Zobrazené
2 088 x
Autor:
15veronka91
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Verejné financie ako finančná veda
Verejné financie ako objekt záujmu rôznych vedných disciplín
Historický kontext
Fiškálna politika (nástroje, realizácia)

Finančnú vedu, definujeme ako vednú disciplínu, ktorej predmetom skúmania sú financie:
- štátu,
- podniku,
- obyvateľstva.

V užšom slova zmysle chápeme finančnú vedu z pohľadu predmetu ako vedu zameranú na financie štátu – na verejné financie.

Význam rozpočtu VF pre ekonomiku krajiny výrazne vzrástol koncom 20. storočia a VF sa stali nástrojom na ovplyvňovanie makro vývoja a ekonomickej rovnováhy štátu. Problematika VF je predmetom záujmu viacerých vedných disciplín...

Kľúčové slová:

verejné financie

teória verejných financií

funkcie verejných financií

systém verejných financií

verejné príjmy

verejné výdavky

verejný dlhObsah:
 • 1. Verejné financie ako finančná veda
  2. Teória verejných financií
  3. Funkcie verejných financií
  4. Systém verejných financií
  5. Verejné príjmy
  6. Verejné výdavky
  7. Rovnováha/nerovnováha verejných financií a verejný dlh

Zdroje:
 • PÉLIOVÁ, J. VINCÚROVÁ, Z.: 2006. Základy teórie verejných financií. Bratislava: VŠEMVS. ISBN 80-89143-37-7.
 • SIVÁK, R.: 2007. Verejné financie. Bratislava: Iura Edition, 2007. ISBN 978-80-8078-094-4
 • NINÁČOVÁ, V.: 2007. Základy finančného manažmentu. Bratislava: Merkury, 2007
 • Zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 • Zákon o ŠR