Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Osobnosť sociálneho pracovníka

«»
Prípona
.ppt
Typ
prezentácia
Stiahnuté
65 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6572
Posledná úprava
08.08.2018
Zobrazené
24 990 x
Autor:
aja21
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sociálny pracovník je realizátorom úloh sociálnej práce a prostredníctvom vykonávaných činností: - pomáha jednotlivcovi vytvárať rovnováhu medzi možnosťami a požiadavkami sociálneho prostredia a vlastnými potrebami, ale aj schopnosťami - nabáda k správnym postojom k životu a vhodným spôsobom správania - učí jednotlivcov rozvíjať a zlepšovať schopnosť riešiť problémy - vychováva jednotlivcov k pocitu zodpovednosti za vlastnú sociálnu situáciu, prípadne situáciu vlastnej rodiny. (Žilová, 2000, s. 63-64)
Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov stanovila podmienky na výkon profesie sociálna práca: - sociálny pracovník má mať ukončené minimálne 3-ročné pomaturitné vzdelanie v oblasti sociálnej práce (v našich podmienkach, ak dosiahol titul bakalára sociálnej práce alebo má ukončené magisterské vzdelanie sociálnej práce)


Kľúčové slová:

sociálny pracovník

sociálna práca

osobnosť

potreby

postoje

sociálna situácia

Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkovObsah:
 • 0. Úvod -1-
  1. Sociálny pracovník -2-
  2. Osobnostné a profesionálne predpoklady sociálneho pracovníka -3-
  2.1.Profesionálne kompetencie sociálneho pracovníka -4-
  3. Jazyk sociálneho pracovníka -4--5
  4. Profesionálne role sociálneho pracovníka -5--6
  5. Schopnosť práce v tíme -6-
  6. Vzťah sociálneho pracovníka a klienta -6--7
  6.1. Hodnoty vo vzťahu sociálneho pracovníka a klienta -7-
  7. Záver -8-
  8. Použitá literatúra -9-

Zdroje:
 • Levická, Jana a kol.: Sociálna práca I. Trnava, Oliva 2007, ISBN 978-80-99454-2-9
 • Strieženec, Štefan : Úvod do sociálnej práce. Trnava 1999, ISBN 80-967589-6-9
 • Matoušek, Oldřich a kol.: Metody a řízení sociálnej práce. Praha, Portal 2003, ISBN 80-7178-548-2
 • Ďurič, L. - Hotár, VS. - Pjatinka, Ľ.: Terminologický a výkladový slovník. Bratislava, SPN 2000, ISBN 80-08-02814-9
 • Žilová, Anna : Kapitoly z teórie sociálnej práce. Žilina, Edis 2000, ISBN 80-7100-783-8