Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 217   |   Strana 1 / 6


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 12x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 59x
Obraz kresťanskej sociálnej práce v spisoch apoštolských otcov
100,0%
0,1 36x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 80x
Možnosti sociálnej práce s rizikovou mládežou
99,2%
0,6 60x
Význam supervízie počas študentskej praxe
98,6%
0,7 3x
Dôvody užívania drog u mládeže
96,9%
7,7 92x
Osobnosť sociálneho pracovníka
96,9%
0,1 59x
Komunitná sociálna práca - seminárna práca
95,7%
0,1 41x
Vypracované otázky na predmet Etika
95,7%
0,2 26x
Syndróm vyhorenia, burn-out syndrome
95,6%
0,4 10x
Rómska problematika
95,2%
0,1 41x
Politika zamestnanosti (prednáška)
95,1%
2,1 22x
Vybrané teórie sociálnej práce
94,0%
0,1 3x
Funkcie, modely, predmet, typológia sociálnej práce
92,9%
0,2 3x
Zdravotné postihnutie a rodina postihnutej osoby
92,8%
0,1 15x
Alkoholizmus ako jedna z drogových závislostí
92,7%
0,1 169x
Sociálna práca
92,5%
0,4 66x
Sociálna práca s jednotlivcom - jej vývoj a súčasný stav
92,3%
0,5 1x
Koordinácia dobrovoľníkov v Klube CF
92,3%
0,2 3x
Rodina a syndróm CAN
92,2%
0,1 48x
Základy sociálnej práce
92,0%
0,1 16x
Psychológia osobnosti - analytická teória (Carl Gustav Jung)
91,7%
0,1 10x
Hospic
91,6%
0,1 0x
Teória sociálnej práce, humanistické a existenciálne teórie
91,1%
0,1 5x
Hinduizmus a bahajská viera
90,4%
0,1 12x
Starostlivosť o chudobných v rakúskej monarchii
88,7%
0,1 1x
Sociálne poradenstvo a prevencia
88,6%
0,2 28x
Šikanovanie na školách + Dotazník o vydieraní a šikanovaní
88,5%
0,2 24x
Detská mozgová obrna (DMO)
88,3%
0,1 19x
Význam sociálnej práce pre spoločnosť. Ciele a úlohy sociálnej práce
88,2%
0,5 35x
Šikanovanie (príčiny, druhy, typy agresorov) + dotazník
87,9%
0,1 21x
Sociálna práca - Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce
87,8%
0,1 241x
Downov syndróm - sociálna práca
87,7%
0,3 18x
Sociálna práca - štátnicové otázky
87,4%
0,3 5x
Eutanázia - samovražda alebo milosrdenstvo?
87,1%
0,1 13x
Hromadné nešťastia a ich zvládanie
86,7%
0,1 194x
Socializácia mládeže s ľahkým mentálnym postihnutím
86,6%
0,4 2x
Homosexuálne partnerstvá na SR
86,4%
0,1 4x
Metody sociální práce
86,1%
0,3 11x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: