Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 226   |   Strana 1 / 6


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 13x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 54x
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0%
0,3 22x
Človek s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka
100,0%
0,7 38x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 59x
Úlohy sociálneho pracovníka pri organizovaní osvojenia
100,0%
0,7 36x
Obraz kresťanskej sociálnej práce v spisoch apoštolských otcov
100,0%
0,1 36x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 100x
Možnosti sociálnej práce s rizikovou mládežou
99,2%
0,6 60x
Význam supervízie počas študentskej praxe
98,6%
0,7 4x
Stravovanie seniorov v kontexte kvality života
98,5%
1,6 0x
Dôvody užívania drog u mládeže
96,9%
7,7 97x
Osobnosť sociálneho pracovníka
96,9%
0,1 61x
Sociálna práca s jednotlivcom
96,8%
2,6 7x
Komunitná sociálna práca - seminárna práca
95,7%
0,1 44x
Vypracované otázky na predmet Etika
95,7%
0,2 29x
Syndróm vyhorenia, burn-out syndrome
95,6%
0,4 13x
Rómska problematika
95,2%
0,1 42x
Politika zamestnanosti (prednáška)
95,1%
2,1 24x
Vybrané teórie sociálnej práce
94,0%
0,1 3x
Sociálna práca a ľudské práva
93,4%
1,8 5x
Funkcie, modely, predmet, typológia sociálnej práce
92,9%
0,2 5x
Zdravotné postihnutie a rodina postihnutej osoby
92,8%
0,1 15x
Alkoholizmus ako jedna z drogových závislostí
92,7%
0,1 224x
Sociálna práca
92,5%
0,4 69x
Sociálna práca s jednotlivcom - jej vývoj a súčasný stav
92,3%
0,5 2x
Koordinácia dobrovoľníkov v Klube CF
92,3%
0,2 3x
Rodina a syndróm CAN
92,2%
0,1 50x
Vývinová psychológia - základné definície + periodizácia s charakteristikou jednotlivých štádií
92,0%
0,1 2x
Základy sociálnej práce
92,0%
0,1 23x
Psychológia osobnosti - analytická teória (Carl Gustav Jung)
91,7%
0,1 14x
Hospic
91,6%
0,1 1x
Teória sociálnej práce, humanistické a existenciálne teórie
91,1%
0,1 6x
Hinduizmus a bahajská viera
90,4%
0,1 12x
Sociálne poradenstvo a prevencia
89,4%
0,2 33x
Starostlivosť o chudobných v rakúskej monarchii
88,7%
0,1 1x
Šikanovanie na školách + Dotazník o vydieraní a šikanovaní
88,5%
0,2 30x
Detská mozgová obrna (DMO)
88,3%
0,1 19x
Význam sociálnej práce pre spoločnosť. Ciele a úlohy sociálnej práce
88,2%
0,5 39x
Šikanovanie (príčiny, druhy, typy agresorov) + dotazník
87,9%
0,1 23x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: