Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Sociálna práca a ľudské práva

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
1,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12745
Posledná úprava
18.08.2020
Zobrazené
2 105 x
Autor:
sportacka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sociálna práca ako povolanie a študijný odbor sú medzinárodne uznávané. Sociálna práca bola už v roku 1951 kvalifikovaná Komisiou pre sociálny rozvoj pri OSN za vednú disciplínu. Koncom šesťdesiatych rokov táto komisia doporučila členským štátom OSN chápať sociálnu prácu ako významnú oblasť spoločenskej praxe, ku ktorej treba rozvíjať špecifické sociálne školstvo a sociálny výskum.
Všetky spomenuté dimenzie sociálnej práce (ako spoločenská prax, povolanie, výskum i študijný odbor) sú u nás, v tejto dobe poznačené problémami, ktoré sú typické pre začínajúce alebo prerušené procesy. V okolitom i vzdialenejšom svete síce existujú osvedčené modely sociálnej politiky a sociálnej práce, už však vieme, že ich automatická praktická aplikácia v našich podmienkach je problematická. Uvedomujeme si, že nestačí len preberať a učiť sa na chybách v iných štátoch, musíme sami spoznávať svoje špecifiká, sami rozhodovať, čo je pre naše pomery optimálne a čomu predchádzať, ako sa brániť.
...

Kľúčové slová:

rodina

sociálny

sociálna

staroslitvosť

sociálna starostlivosť

ústavná starostlivosť

droga

drogy

sociálna práca

ľudské zdroje

nezamestnanosť

profesijná príprava

sociálny pracovník

výchovaObsah:
 • Sociálna práca - ľudské práva - výchova - vzdelanie
  Droga a jej sociálne súvislosti
  Rodina a jej členovia ako objekt sociálnej starostlivosti
  Ústavná starostlivosť o dospelých
  Nezamestnanosť a nezamestnaní
  Profesijná príprava a zvyšovanie kvalifikácie sociálnych pracovníkov

Zdroje:
 • Sociálna práca a ľudské práva - Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou (A.Tokárová, ed.), Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 1997, ISBN 80-88885-07-8