Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
57 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12847
Posledná úprava
28.08.2020
Zobrazené
6 932 x
Autor:
jaja16
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Vypracované tézy na prijímacie skúšky pre bakalárske štúdium odbor sociálna práca.

Pedagogika, sociológia, náuka o spoločnosti
1. Úlohy a základná charakteristika vedných odborov (pedagogika, psychológia, sociológia, filozofia, etika) a ich najvýznamnejší predstavitelia. (HUDECOVÁ)
2. Základné pedagogické pojmy - výchova, vzdelanie, vzdelávanie, vyučovanie, učenie, schopnosti, vedomosti, zručnosti.......(HUDECOVÁ)
3. Rodina a jej význam pre rozvoj osobnosti človeka (štruktúra rodiny, funkcie rodiny, výchovné štýly v rodine, dysfunkčnosť rodiny, náhradná starostlivosť- pojem a formy).(HUDECOVÁ)
4. Základné sociologické pojmy: socializácia, asociálne a antisociálne správanie, sociálne deviácie, sociálna stratifikácia, sociálne nerovnosti, sociálna zmena, kultúra, náboženstvo, ideológia.(KUSÝ)
5. Jednotlivec a skupina, druhy skupín, vplyv skupiny na jedinca, sociálne vzťahy, sociálny status a sociálne role, skupinová štruktúra, organizácie - charakteristika, druhy.(KUSÝ)
6. Základné pojmy z filozofie a etiky - filozofia, etika, mravnosť, morálka, sloboda, zodpovednosť, dobro, zlo, hodnota, norma, mravný princíp ...(GREGOROVÁ)
7. Ľudské a občianske práva a slobody (štruktúra ľudských práv - osobné, politické, ekonomické, sociálne práva).(PAPŠO)

Aktuálny sociálno-politický prehľad
8. Sociálna politika (základné pojmy - sociálna politika, záchranná sociálna sieť, minimálna mzda, zdravie, bývanie ..., súčasná sociálna politika v SR) (JUSKO)
9. Sociálne zabezpečenie (základné pojmy - sociálne zabezpečenie, životné minimum, sociálne poistenie, sociálna pomoc, hmotná núdza ..., súčasný systém sociálneho zabezpečenia v SR) (VAVRINČÍKOVÁ)
10. Nežiaduce javy v spoločnosti (nezamestnanosť, chudoba, sociálno-patologické javy - základná charakteristika) (PAPŠO)
11. Základné pojmy z oblasti sociálnej práce: sociálna práca, oblasti sociálnej práce, sociálna situácia, sociálny pracovník, sociálny klient, sociálna prevencia, sociálne poradenstvo, inštitúcie zabezpečujúce a realizujúce sociálnu prácu v praxi. (GREGOROVÁ)
...

Kľúčové slová:

pedagogika

psychológia

výchova

vzdelanie

rodina

mravnosť

etika

sociálna politika

hmotná núdza

sociológia

sociálny

sociálna

sociálna práca

práca

filozofiaObsah:
 • 1. ÚLOHY A ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA VEDNÝCH ODBOROV ( PEDAGOGIKA, PSYCHOLÓGIA, SOCIOLÓGIA, FILOZOFIA, ETIKA ) A ICH NAJVÝZNAMNEJŠÍ PREDSTAVITELIA.
  2. ZÁKLADNÉ PEDAGOGICKÉ POJMY - VÝCHOVA, VZDELANIE, VZDELÁVANIE, VYUČOVANIE, UČENIE, SCHOPNOSTI, VEDOMOSTI, ZDRUČNOSTI.
  3. RODINA A JEJ VÝZNAM PRE VÝVOJ OSOBNOSTI ČLOVEKA (ŠTRUKTÚRA RODINY, FUNKCIE RODINY, VÝCHOVNÉ ŠTÝLY V RODINE, DYSFUNKČNOSŤ RODINY, NÁHRADNÁ STAROSTLIVOSŤ - POJEM A FORMY).
  4. ZÁKLADNÉ SOCIOLOGICKÉ POJMY: SOCIALIZÁCIA, ASOCIÁLNE A ANTICOSIÁLNE SPRÁVANIE, SOCIÁLNE DEVIÁCIE, SOCIÁLNA DEVIÁCIA, SOCIÁLNA STRATIFIKÁCIA, SOCIÁLNE NEROVNOSTI, SOCIÁLNA ZMENA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO, IDEOLÓGIA
  5. JEDNOTLIVEC A SKUPINA, DRUHY SKUPÍN, VPLYVY SKUPINY NA JEDINCA, SOCIÁLNE VZŤAHY, SOCIÁLNY STATUS A SOCIÁLNE ROLE, SKUPINOVÁ ŠTRUKTÚRA, ORGANIZÁZIE - CHARAKTERISTIKA, DRUHY.
  6. ZÁKLADNÉ POJMY Z FILOZOFIE A ETIKY - FILOZOFIA, ETIKA, MRAVNOSŤ, MORÁLKA, SLOBODA, ZODPOVEDNOSŤ, DOBRO, ZLO, HODNOTA, NORMA, MRAVNÝ PRINCÍP.
  7. ĽUDSKÉ A OBČIANSKE PRÁVA A SLOBODY (ŠTRUKTÚRA ĽUDSKÝCH PRÁV - OSOBNÉ, POLITICKÉ, EKONOMICKÉ, SOCIÁLNE PRÁVA).
  8. SOCIÁLNA POLITIKA (ZÁKLADNÉ POJMY - SOCIÁLNA POLITIKA, ZÁCHRANNÁ SOCIÁLNA SIEŤ, MINIMÁLNA MZDA, ZDRAVIE, BÝVANIE, SÚČASNÁ SOCIÁLNA POLITIKA V SR)
  9. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE ( ZÁKLADNÉ POJMY - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE, ŽIVOTNÉ MINIMUM, SOCIÁLNE POISTENIE, SOCIÁLNA POMOC, HMOTNÁ NÚDZA, SÚČASNÝ SYSTÉM SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA V SR )
  10. NEŽIADÚCE JAVY V SPOLOČNOSTI ( NEZAMESTNANOSŤ, CHODOBA, SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY- ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA)
  11. ZÁKLADNÉ POJMY Z OBLASTI SOCIÁLNEJ PRÁCE : SOCIÁLNA PRÁCA, OBLASTI SOCIÁLNEJ PRÁCE, SOCIÁLNY PRACOVNÍK, SOCIÁLNY KLIENT, SOCIÁLNA PREVENCIA, SOCIÁLNE PORADENSTVO, INŠTITÚCIE ZABEZPEČUJÚCE A REALIZUJÚCE SOCIÁLNU PRÁCU V PRAXI

Zdroje:
 • EMMERT, F. a kol.: Zmaturuj z náuky o spoločnosti. Brno: 2004
 • HRONCOVÁ, J. - HUDECOVÁ, A. - MATULAYOVÁ, T.: Sociálna pedagogika a sociálna práca. Banská Bystrica : 2000, 2001
 • KIKUŠOVÁ, S. - KOSTRUB, D.: Pedagogika pre 1. ročník stredných odborných škôl. Bratislava : 2003.
 • kol. autorov: Občianska náuka. Náuka o spoločnosti. Nitra : 1994
 • kol. autorov: Dejiny filozofie. Bratislava : 1993
 • MIEDZGOVÁ, J.: Základy etiky. Bratislava : 1994
 • PREVENDÁROVÁ, J. - KUBÍČKOVÁ, G.: Základy rodinnej a sexuálnej výchovy. Bratislava : 1996
 • PRUCHA, J. - VALTEROVÁ, E. - MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. Praha : 1995
 • RIEVAJOVÁ, E.: Teória a politika zamestnanosti. Bratislava : 2001
 • SOPÓCI, J.: Základy sociológie. Bratislava : 1995
 • STRIEŽENEC, Š.: Slovník sociálneho pracovníka. Trnava : 1996
 • Časopisy: Práca a sociálna politika (do r. 2004), Sociálna politika a zamestnanosť, Verejná správa, Zdravotnícke noviny a iné.
 • Aktuálna legislatíva z oblasti sociálnej politiky a sociálneho zabezpečenia.
 • Informácie z dennej tlače, internetu a ostatných masmédií.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko