Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Teória sociálnej práce, humanistické a existenciálne teórie

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6752
Posledná úprava
11.08.2018
Zobrazené
2 659 x
Autor:
aja21
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Teoretické zázemie je jedným zo zdrojov identity sociálnych pracovníkov a jednou z podmienok ich vzájomnej komunikácie. Používanie teórie nám však v prvom rade pomôže v praxi, pretože špecifikuje, čo sa má robiť, ako a prečo.
Janis Fooková rozdeľuje teóriu na všeobecnú, praktickú a špecifické metódy. Všeobecná podáva komplexný obraz spoločnosti. Je zameraná na politické, ekonomické a sociálne štruktúry spoločnosti. Teórie tohto typu sú napr. liberalizmus, marxizmus, existenciálne a humanistické perspektívy. Praktická teória je menej všeobecná ako predošlá teória, je zameraná na prácu s klientom. Zaoberá sa spôsobom práce sociálnych pracovníkov a navrhuje ich zlepšenie. Do tejto teórie patrí napríklad transakčná analýza. Špecifické metódy popisujú konkrétne spôsoby práce s klientom. Sú to návody na uplatnenie skúseností a znalostí v praxi.

Kľúčové slová:

sociálna práca

hmotná núdza

humanizácia

sociálne dávky

kazuistika

sociálna politika

existenciálne teórie

sociálne poradenstvoObsah:
 • Teória sociálnej práce
  Humanistické a existenciálne teórie
  Humanizmus v sociálnej práci
  Terminológia sociálnej práce
  Sociálna práca
  Metódy sociálnej práce
  Humanizácia života
  Kazuistika
  Sociálny klient
  Sociálna núdza
  Hmotná núdza
  Sociálny prípad
  Sociálne dávky
  Sociálna udalosť
  Sociálne zabezpečenie
  Sociálna pomoc
  Sociálna politika
  Sociálne poradenstvo
  Použitá literátúra

Zdroje:
 • Š.Strieženec - Úvod do sociálnej práce, O.Matoušek - Základy sociální práce,