Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Politika zamestnanosti (prednáška)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
2,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38274
Posledná úprava
06.11.2011
Zobrazené
2 394 x
Autor:
cica01211
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
POLITIKA ZAMESTNANOSTI (ďalej len PZ)
PZ - z gréckeho slova politiké = správa, politiké techné = umenie, týkajúce sa verejného života, štátu,
z latin. politia= štátne zriadenie, ústava,
angl. policy of employment rate,
nem. Beschäftigungspolitik,
franc. politique d´eemploi,
rus. politika zaňjatosti

DEFINÍCIA
PZ= je súčasťou hospodárskej politiky, ktorej cieľom je dosiahnutie rovnováhy medzi ponukou pracovnej sily a dopytom po práci. Je jednou z najdôležitejších a najproblematickejších zložiek hospodárskej politiky. Je to politika, ktorá sa nachádza na rozhraní mikroekonómie a makroekonómie, ale aj v prieniku ekonomickom a sociálnom. Zabezpečuje primeraný vzťah medzi ponukou pracovnej sily a dopytom na trhu PZ je súbor opatrení na dosiahnutie rovnováhy medzi ponukou a dopytom na TP a produktívne využitie zdrojov pracovných síl pri slobodnom výbere zamestnania.

Zmyslom PZ je teda vytváranie pracovných príležitosti so zameraním na poskytovanie lepšej odbornej prípravy na podporu vzniku nových podnikov a zlepšenie vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, na podporu tvorby pracovných miest...

Kľúčové slová:

sociológia

politika zamestnanostiObsah:
 • Náplň prednášky:

  Politika zamestnanosti (ďalej len PZ)– definícia
  Funkcie a princípy PZ
  Druhy politík (národná, spoločná, jednotná)
  Typológia politík zamestnanosti (druhy)
  Zamestnanosť – čo to je
  Nezamestnanosť a nezamestnaný
  Dejinný prehľad fenoménu nezamestnanosti
  Typy, fázy, príčiny nezamestnanosti
  Trh práce – čo to je

  Trh práce v SR
  Nástroje politiky zamestnanosti
  Aktívna a pasívna politika zamestnanosti
  Služby zamestnanosti
  Rizikoví nezamestnaní
  Špecifiká zákona o službách zamestnanosti

  Národný strategický referenčný rámec na roky 2007 – 2013
  Národný akčný plán zamestnanosti
  Európsky sociálny fond
  Stratégia

Zdroje:
 • Študijná literatúra...
 • Buchtová, Božena: Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociálni problém. Praha, Grada Publishing, vydanie z roku 2002,
 • Mareš, Peter: Nezamestnanosť ako sociálny problém. Praha, Grada 2002 alebo novšie vydanie.
 • Uramová, Mária: Sociálno-ekonomické súvislosti nezamestnanosti. Banská Bystrica, UMB, 2005.
 • Zákon č. 5/2004 Z.z. úplné znenie nájdete ako pracovnú verziu na www.employment.gov.sk
 • Rievajová, Eva: Trh práce a politika zamestnanosti
 • Zákon č. 453/2003 Z.z.
 • Zákonník práce