Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Komunitná sociálna práca - seminárna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
46 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6557
Posledná úprava
07.08.2018
Zobrazené
13 682 x
Autor:
aja21
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Komunitná sociálna práca
Komunitná sociálna práca (Peter Jusko, 2004, str. 74 - 75) „je práca so skupinou osôb žijúcich rovnako na regionálne vymedzenom teritóriu, ale toto teritórium nie je obmedzené konkrétnym sídlom, môže sa prelínať s viacerými sídlami“ - komunitná práca je metóda, ktorá:
a) sa používa na riešenie problémov a na vyvolanie zmeny v regionálnej komunite
b) orientuje problémy jednotlivcov a skupín k zdrojom a možnostiam miestnej komunity
c) do rozhodovania a do riešenia problémov komunity zapája rovnakou mierou členov danej komunity aj miestne organizácie a inštitúcie
d) vedie k prerozdeleniu a odovzdávaniu zdrojov, zodpovednosti, kompetencií, t.j. rozširuje možnosti ľudí ovplyvniť to, čo sa s nimi deje

Kľúčové slová:

komunitná sociálna práca

sociálny problém

sociálna rehabilitácia

duchovná komunita

navrhovanie projektov

získavanie informáciíObsah:
 • 1. Komunitná sociálna práca
  2. Komunita (Anna Tokárová, 2003, str. 465)
  3. História komunitnej sociálnej pracé (Anna Tokárová, 2003, str. 471)
  4. Rozdelenie komunít (Anna Tokárová, 2003, str. 466 - 469)
  5. Charakteristika duchovnej komunity
  7. Delenie komunít z hľadiska historického vývoja (Anna Tokárová, 2003, str. 470)
  8. Potreba sociálnej práce s komunitou vzniká (Anna Tokárová, 2003, str. 471)
  9. Stratégia práce s komunitou
  10. Etapy komunitnej sociálnej práce (Anna Tokárová, 2003, str. 474 - 478)
  10.1. Etapa získavania informácií
  10.2. Etapa kvalifikácie a kvantifikácie sociálneho problému
  10.3. Etapa navrhovanie projektov sociálnych opatrení
  10.4. Etapa realizácie sociálnych opatrení
  10.5. Etapa vyhodnotenia
  10.6. Etapa sociálnej rehabilitácie
  10.7. Etapa prevencie návratu soc.pat. javov
  11. Použitá literatúra

Zdroje:
 • JUSKO, Peter: Sociálna politika pre sociálnych a misijných pracovníkov. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2004, ISBN 80-8083-018-5
 • TOKÁROVÁ Anna a kolektív: Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov: Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2003, ISBN 80-96836-75-7
 • LEVICKÁ Jana: Metódy sociálnej práce. Trnava, ISBN 80-89074-38-3