Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Starostlivosť o chudobných v rakúskej monarchii

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8607
Posledná úprava
29.03.2018
Zobrazené
1 677 x
Autor:
hurkar
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Spoločnosť v 17. stor. sa nachádzala v zložitej situácii, ktorá bola daná veľkým pohybom v habsburskej ríši, keď musela viesť vojny s Osmanskou ríšou. V 17. stor. prebiehali stavovské povstania uhorske šľachty proti centrálnej moci Habsburgovcov a za náboženskú slobodu nekatolíkov (Štefan Bočkaj, Imrich Tokoly). Roku 1683 boli Turci porazení pri Viedni. Tieto udalosti priniesli obyvateľstvu ťažké životné podmienky, pospolitému ľudu biedu.
V 18. stor. Nastáva modernizácia európskej spoločnosti pod názvom osvietenstvo. Ideovým základom osvietenstva je racionalizmus, viera v rozum, nastáva rozvoj vzdelania a šírenia osvety.
V rakúskej spoločnosti zohrala najvýznamnejšiu úlohu panovníčka z habsburského rodu Mária Terézia a jej syn, spoluvládca Jozef II. Formou vlády a správouštátu bol osvietenský absolutizmus. Zohral pozitívnu úlohu v rozvoji celej spoločnosti v 2. polovici 18. storočia.

Kľúčové slová:

Habsburská monarchia

Osvietenské reformy

Život chudobných v literatúre osvietencov

Mestské špitály v 18. storočíObsah:
  • Habsburská monarchia v 17. a 18. stor. 3
    Osvietenské reformy 4
    Život chudobných v literatúre osvietencov 7
    Mestské špitály v 18. storočí 8
    Cirkev pomáha chudobným 9

Zdroje:
  • Habsburská monarchia v 17. a 18. stor,Osvietenské reformy,Život chudobných v literatúre osvietencov,Mestské špitály v 18. storočí