Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

 Home » Autor » hurkar

hurkar

Spolu: 34 projektov,
s počtom stiahnutí: 392x
Top projektov: 0


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 34   |   Strana 1 / 1


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Koordinácia dobrovoľníkov v Klube CF
92,3%
0,2 3x
Psychológia osobnosti - analytická teória (Carl Gustav Jung)
91,7%
0,1 14x
Sociálna patológia (36 vypracovaných otázok)
90,9%
0,1 26x
Základy štátu a práva
90,9%
0,1 5x
Legislatíva a sociálny systém
88,9%
0,1 2x
Starostlivosť o chudobných v rakúskej monarchii
88,7%
0,1 1x
Legislatíva a sociálny systém - vypracované otázky z práva
88,4%
0,1 5x
Svetlá a tiene slovenskej katolíckej rodiny
88,3%
0,1 4x
Detská mozgová obrna (DMO)
88,3%
0,1 19x
Zmena koncepcie sociálnej politiky SR po roku 1948 (do r. 1989)
87,7%
0,1 12x
Úlohy štátu vo svetle encykliky Pavla VI.
86,7%
0,1 8x
Metody sociální práce
86,1%
0,3 11x
Metódy práce so seniormi
85,9%
0,1 54x
Vývoj sociálnych názorov a teórii na sociálnu prácu u socialistov
83,7%
0,1 3x
Kazuistika pacientky s afanáziou
83,3%
0,1 33x
Drogy a kultúra v slovenských masmédiách
83,1%
0,4 4x
Kazuistika - seminárna práca
82,5%
0,1 69x
Sollicitudo rei socialis - Ján Pavol II
80,6%
0,1 6x
Teória sociálnej práce
78,8%
0,1 10x
Rodina a starší človek
78,4%
0,1 11x
Poznámky z predmetu Sociálna práca so skupinou
78,1%
0,1 2x
Trestné právo hmotné
76,9%
0,1 15x
Gerontológia a geriatria pre sociálnych pracovníkov
75,8%
0,7 12x
Sociálna práca so zdravotne postihnutými občanmi
73,5%
0,1 15x
Sociálnoprávna ochrana detí
70,9%
0,3 9x
Sociálno-právna ochrana detí
68,9%
0,3 7x
Sociálne otázky HIV/ AIDS
68,8%
0,1 2x
Trestné právo procesné
67,0%
0,1 12x
Filozofia jej členenie
66,4%
0,1 2x
Vypracované právo EU
66,2%
0,1 2x
Trestné právo hmotné
62,6%
0,1 10x
Vývoj ekonomického myslenia
60,9%
0,1 1x
Tolerancia - úvaha
59,0%
0,1 3x
Základy ekonomiky
57,7%
0,1 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: