Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Rómska problematika

«»
Prípona
.pdf
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
42 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2319
Posledná úprava
06.10.2016
Zobrazené
2 717 x
Autor:
mcernak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Moja práca s názvom Rómsky problém na Slovensku načrtáva viaceré aspekty tzv. rómskej problematiky, opisuje špecifickosť rómskej menšiny, jej históriu a vzťah majority k Rómom. Vykresľuje aj to, ako vieme vytlačiť na okraj všetko neznáme a neprispôsobivé. Rómsky problém sa raz označuje ako etnický, inokedy ako sociálny, vzdelanostný či kultúrny. Pre lepšie pochopenie tohto problému ho konkrétne popisujem aj z pohľadu jedného Slovenského regiónu.
Rómsky problém je každému veľmi dobre známy, denne sa s ním stretávame prostredníctvom médií. Avšak aby sme mohli pochopiť príčiny jeho vzniku, musíme sa hlbšie pozrieť aj na kultúrno-historický vývin tejto menšiny na
Slovensku.
Zásluhu na tom, že sa majoritná časť populácie začala viac zaujímať o Rómov, má aj ich zvýšená migrácia do ostatných krajín EÚ, čo viedlo k zhoršeniu obrazu Slovenska v zahraničí. Zároveň sa však rozprúdila širšia diskusia na tému perspektívy rómskej menšiny na Slovensku. Cieľom mojej práce je priblížiť tento vážny spoločenský problém, poukázať na konkrétne situácie života tejto menšiny a navrhnúť prípadné riešenia.

Kľúčové slová:

rómovia

rómske menšiny

rómsky problém

neprispôsobiví občaniaObsah:
 • ÚVOD -4-
  1. HISTÓRIA RÓMSKEJ MENŠINY -5-
  1.1 Rómovia za „súdruhov“ a dnes -5-
  2. RÓMSKA MENŠINA NA SLOVENSKU -6-
  2.1 Bytová situácia Rómov -7-
  2.2 Vzťah majority k Rómom -8-
  3. RÓMSKY PROBLÉM Z POHĽADU REGIÓNU -8-
  3.1 Tam to začalo... -8-
  3.2 Neprispôsobiví občania -9-
  3.3 Sociologické prognózy -10-
  3.4 Odsunutie na okraj ako riešenie? -10-
  3.5 Slovenské geto -11-
  4. RIEŠENIE RÓMSKEJ OTÁZKY -12-
  4.1 Vzdelávanie - jedna z možností socializácie -12-
  4.2 Návrhy riešení očami najpovolanejších -12-
  5. ZÁVER -14-

Zdroje:
 • KOLLÁR, M., MESEŽNIKOV, G. (Eds.) (2002) Slovensko 2002: Súhrnná správa o stave spoločnosti I. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2002. 500 s. ISBN 80-88935-40-7.
 • VAŠEČKA, M., DŽAMBAZOVIČ, R. (2000) Sociálno - ekonomická situácia Rómov na Slovensku ako potenciálnych migrantov a žiadateľov o azyl
 • v krajinách EÚ. IOM, Bratislava.
 • REPČIAK, T. (2005) Denník Sme, utorok 26. júla 2005
 • KOZMOVÁ, G. (2004) Slovenská politologická revue 4/2004
 • Kultúrno-spoločensky mesačník mesta Spišská Nová Ves, marec 2002