Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Vybrané teórie sociálnej práce

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6562
Posledná úprava
07.08.2018
Zobrazené
4 715 x
Autor:
aja21
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Teoretické zázemie je jedným zo zdrojov identity sociálnych pracovníkov i jednou z podmienok ich vzájomnej komunikácie. Používanie teórií však v prvom rade uľahčuje prax, pretože špecifikuje, čo sa má robiť, ako a prečo. Pomáhajúci pracovník takéto návody potrebuje. Je veľký rozdiel, či sa jeho intervencia uskutočňuje na základe domnienok, pocitov alebo jedná poučene na základe kompaktného teoretického rámca. Snaha pomáhať ľuďom bez presného porozumenia ich problémov, bez znalostí metodických postupov a ich indikácie je nebezpečná. Môže ohrozovať klientov, v prípade väčších projektov i celú spoločnosť.
Sociálna práca čerpá časť svojej teoretickej výbavy z iných vedných oblastí (z psychológie, sociológie, pedagogiky....). Len v menšej miere sú teórie sociálnej práce generované priamo v jej rámci. V tých prípadoch, keď sociálna práca vychádza alebo nadväzuje na teóriu iných, podporných odborov, adaptuje ich vo svojej literatúre a odbornej diskusii. Debata v sociálnej práci sa však môže rozvinúť i iným spôsobom ako v pôvodnom odbore. Prevzatá teória zvyčajne zachováva svoju pôvodnú podobu. V diskusiách v rámci sociálnej práce sa odkazuje k jej pôvodnej formulácii v odbornej literatúre.
Napriek tomu sa v sociálnej práci bežne stretávame s využitím teórií vychádzajúcich z iného odboru, originalita odboru spočíva vo zvláštnom spôsobe využitia teórie - v adaptácii teoretických modelov pre riešenie klientových problémov. v sociálnej práci dochádza na teoretickej i praktickej úrovni k dotváraniu teórií tak, aby umožňovali vnímať človeka ako celistvú bytosť zakotvenú v prostredí. Sociálna práca sa teda vyznačuje schopnosťou integrovať, využívať a modifikovať rôznorodé poznatky v snahe pomáhať ľuďom pri podpore, prípadne pri obnove ich sociálneho fungovania.

Kľúčové slová:

teórie sociálnej práce

sociálna práca

spoločenské teórie

ekonomické teórie

antiopresívne prístupy

systémový prístupObsah:
 • Úvod
  Dejiny teórie sociálnej práce zahrňujú:
  Rozvoj teórie sociálnej práce
  Spoločenské teórie, filozofické a ekonomické práce, právne normy
  Právne normy
  Sociálne zákony ako špecifická oblasť sociálnej práce
  Spoločenské teórie
  Filozofické a ekonomické teórie
  Sociologické, psychologické a pedagogické teórie
  Vplyv lekárskych vied
  Vlastné teoretické práce
  Rozvoj československej teórie sociálnej práce
  Klasifikácia teórií v sociálnej práci
  Aplikácia teórií
  Posúdenie a voľba teórie
  Humanistické a existenciálne teórie
  Sociálno-psychologické a komunikačné modely
  Systémový prístup
  Kognitívno-behaviorálne teórie
  Socio-kognitívna teória
  Prístup orientovaný na úlohy
  Antiopresívne prístupy
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Základy sociálnej práce, O.Matoušek, Praha, Portál, 2001
 • Úvod do sociálnej práce, Š. Strieženec, Trnava, 1999
 • Náčrt dejín sociálnej práce, j. Levická, Trnava, 1999
 • Iné zdroje - internet