Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Úvod do štúdia sociálnej práce (Teoretické vymedzenie sociálnej práce, Predmet sociálnej práce, Objekt a subjekt sociálnej práce...)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14166
Posledná úprava
15.07.2022
Zobrazené
849 x
Autor:
camilca
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Teoretické vymedzenie sociálnej práce

Sociálna práca, ako spoločensky akceptovaná forma pomoci jednotlivcovi, skupine či spoločnosti, je prítomná v ľudskej histórii od jej začiatku.
Stáva sa dôležitým prvkom štruktúry a fungovania spoločnosti. Nie je to fenomén, ktorý sa objavil až s nezamestnanosťou, drogami či násilím. Objavila sa v ľudskej spoločnosti spolu s otázkami:
Môžem niekde hľadať pomoc? A kde?

Zrod sociálnej práce vychádza z troch skutočností. Sú to:
- existencia človeka
- človek má subjektívne problémy, nielen ako individuálna bytosť, ale aj ako člen rodiny, spoločnosti
- je možné niečo robiť pre vyriešenie jeho problémov a obohatenie jeho života

Potreba pomoci, ktorú očakávali jednotliví členovia spoločnosti, alebo jej určité skupiny, vyvolala realizáciu a rozvoj rôznych foriem sociálnej práce.

Napriek postupnému vývoju pojmov používaných touto postupne sa formujúcou pomáhajúcou profesiou, môžeme korene sociálnej práce hľadať všade tam, kde sa hovorí o:
- opatere žobrákov
- opatere chorých
- starostlivosti o chudobných, o deti, siroty a vdovy
- sociálnej službe
- sociálnej starostlivosti atď.
...

Kľúčové slová:

sociálna práca

spoločnosť

opatera

starostlivosť

sociálna služba

sociálny jav

ľudské práva

sociálny pracovník

empatia

sociálny klient

etika

etický kódex

etická zodpovednosť



Obsah:
 • Teoretické vymedzenie sociálnej práce
  Predmet sociálnej práce
  Objekt a subjekt sociálnej práce
  Sociálny pracovník a sociálny klient
  Osobnosť sociálneho pracovníka
  Sociálny pracovník - pojmové vymedzenie
  Sociálny klient
  Typy klientov
  Etika v sociálnej práci
  Etický kódex sociálneho pracovníka
  Osobnosti sociálnej práce

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • prezentácie
 • skriptá
 • iná odborná literatúra