Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových

Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13320
Posledná úprava
19.11.2020
Zobrazené
3 305 x
Autor:
arwizu
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
„Ak si už niekedy videl umierať človeka, pomysli si, že aj ty pôjdeš tou istou cestou.“ (Tomáš Kempelský,1995). Život každého človeka sa začína narodením a končí smrťou. Hoci každý z nás ho má rozdielny, plný náhod, prekvapení a sklamaní, jedno je isté, každý raz zomrie. Nikto však nepozná ani miesto, čas, ba ani spôsob. Keď sa vysloví slovo smrť, väčšina si predstaví aj bolesť a utrpenie, ktoré prináša. Aby sme sa zbavili bolesti a neľudského utrpenia, hľadáme spôsob ako mať smrť rýchlo za sebou. Jedným z riešení, ktoré sa nám ponúka je eutanázia. Pre mnohých je to ľahký spôsob zbaviť utrpenia blízkej osoby, pre iných cesta k majetku, pričom zabúdame na to najdôležitejšie ľudskosť. Eutanázia robí z lekárov sudcov, ktorí rozhodujú o živote a smrti.

V našej práci sa venujeme eutanázii a možnej odpovedi na ňu. Je to problematika veľmi aktuálna, v súvislosti s trendmi súčasnej spoločnosti, keď je možné vidieť postupné zjemňovanie právnych úprav. Rovnako odsudzujúce rozsudky za vykonanie eutanázie sa stávajú miernejšími, spoločnosť je dnes voči eutanázii tolerantnejšia ako v minulosti. Slovo eutanázia dnes už označuje aj podstatne iné situácie, než mu boli pôvodne pripisované. Súčasné vymedzenie pojmu eutanázia zahŕňa široké spektrum názorov a definícii.

Dôležitou súčasťou problematiky eutanázie je vzťah medzi lekárom a pacientom. Tento vzťah v súčasnosti prechádza výraznou zmenou. Postoje lekárov k eutanázii sú do istej miery determinované aj ich etickým kódexom, ktorý im takéto jednanie zakazuje. Mnohí z nich ponúkajú ako riešenie problémov trpiacich ľudí v posledných fázach ich života paliatívnu (hospic) starostlivosť, ktorá sa sústreďuje na udržanie kvality života umierajúcich, keď sa stará o všetky zložky ich osobností.

Kľúčové slová:

eutanázia

samovražda

hospic

paliatívna starostlivosť

život

smrť

choroba

nevyliečiteľná choroba

dystanázia

ortotanázia

umieranie

legalizácia autanázie

právo na životObsah:
 • Úvod 3
  1 Pojem eutanázia 4
  1.1 Formy eutanázie 5
  2 Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou 6
  3 Eutanázia - argumenty pre a proti 7
  4 Eutanázia z určitých hľadísk 9
  4.1 Z lekárskeho hľadiska 9
  4.2 Z právneho hľadiska 9
  4.3 Z náboženského hľadiska 9
  5 Eutanázia v právnom poriadku Slovenskej republiky 10
  6 Tolerancia eutanázie vo svete 10
  7 Hlavná alternatíva k eutanázii - paliatívna a hospicová starostlivosť 11
  7.1 Hospicová starostlivosť 11
  7.2 Paliatívna starostlivosť 12
  8 Výsledky ankety 13
  Záver 15
  Použitá literatúra 16

Zdroje: