Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Sociálna patológia (Základné vymedzenie pojmu sociálne patológia, Sociálna deviácia, anómia...)

«»
Prípona
.ppt
Typ
prezentácia
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13817
Posledná úprava
02.08.2021
Zobrazené
3 373 x
Autor:
socio
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
I. SOCIÁLNA PATOLÓGIA
- je súhrnný pojem pre označenie chorých, nenormálnych, všeobecne nežiadúcich spoločenských javov. Patria sem aj sankcionované formy deviantného správania, ako aj štúdium príčin ich vzniku a existencie(Ondrejkovič, 2001)
- Spencer /anglický filozof a socioĺog/ hľadal paralelu medzi sociálnou a biologickou patológiou.
- Durkheim /Francúz, jeden zo zakladateľov vedeckej sociológie/ považoval sociálnu patológiu za vedu o chorobách a nepriaznivých skutočnostiach, činoch a správaní, ktoré sa odchyľujú od stanovených noriem.
- Durkheim: každé jednotlivé správanie člena príslušného sociálneho útvaru sa uskutočňuje na pozadí normatívnej štruktúry, ktorej zodpovedá, resp. ktorú niekedy dokonca odzrkadľuje alebo voči ktorej je namierené.

ČO JE NORMA?
Norma je určité pravidlo /zásada/ , ktorá je v danej spoločnosti prijímaná, očakávaná, ktorá určuje, aké správanie je v konkrétnej situácii normálne/správne, vhodné/ a ktoré nie je.
Normy určitým spôsobom regulujú naše správanie.
Uľahčujú komunikáciu medzi ľuďmi, vnášajú do našich vzťahov pravidelnosť a umožňujú nám predvídať správanie tých druhých.
Hranice medzi normálnym, nenormálnym a patologickým nie sú jasné.

DRUHY NORIEM
Morálne normy
Obyčaje, zvyky, tradície
Náboženské normy
Právne normy
Tabu
...

Kľúčové slová:

sociálna patológia

deviacia

anómia

správanie

deviantné správanie

rodina

závislosti

alkoholizmus

agresia

agresivita

kriminalita

sexuáôna deviácia

náboženské hnutie

CAN

týranie

samovraždaObsah:
 • I. ZÁKLADNÉ VYMEDZENIE POJMU SOCIÁLNA PATOLÓGIA(DEVIÁCIA)
  II. SOCIÁLNA DEVIÁCIA ,ANÓMIA
  III. SÚČASNÉ TEÓRIE DEVIANTNÉHO SPRÁVANIA
  IV. PATOLÓGIA RODINY A MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
  V. ALKOHOLOVÉ, NEALKOHOLOVÉ A NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI
  VI. AGRESIA, AGRESIVITA, HOSTILITA, NÁSILIE, KRIMINALITA
  VII. SEXUÁLNA DEVIÁCIA, PROSTITÚCIA, SEXUÁLNE PRENOSNÉ CHOROBY
  VIII. NOVÉ NÁBOŽENSKÉ HNUTIA
  IX. TÝRANÉ, ZANEDBÁVANÉ A ZNEUŽÍVANÉ DIEŤA, SYNDRÓM CAN
  X. ŠIKANA A AGRESIVITA MEDZI DEŤMI
  XI. SAMOVRAŽEDNOSŤ

Zdroje:
 • ONDREJKOVIČ, P. a kol. 2001. Sociálna patológia. Bratislava: Veda, 2001
 • TOKÁROVÁ, A. a kol. 2002. Sociálna práca. Prešov: FF PU, 2002
 • HRONCOVÁ, J. a kol. 2004. Sociálna patológia.Banská Bystrica: UMB 2004
 • KLIMENTOVÁ, E.- KLIMENT P. 2004. Sociální deviace. Olomouc: UP 2004
 • GOHLERT, Ch., KUHN, F.2001. Falošné vedomie. Bratislava: Ikar, 2001
 • HELLER,J., PECINOVSKÁ, O. 1996. Závislost známá neznámá. Praha: Grada, 1996
 • MATOUŠEK, O. 1993. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Slon, 1993
 • MATOUŠEK, O. a kol.1996. Práce s rizikovou mládeží. Praha: Portál, 1996
 • DUNOVSKÝ,J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK. 1995. Týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa. Praha: Grada Avicenum, 1995
 • MAREŠ, P. 1999. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: Slon, 1999