Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Umelá inteligencia v informačných systémoch

«»
Prípona
.ppt
Typ
prezentácia
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
3,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13867
Posledná úprava
13.09.2021
Zobrazené
489 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Aby sme vedeli povedať, čo je to umelá inteligencia, musíme najprv vedieť, čo je to inteligencia (ľudská). Existuje množstvo definícií. Jednou z nich je, že inteligencia je schopnosť alebo vlastnosť učiť sa zo skúseností.
Umelá inteligencia (UI) je vlastnosť človekom vytvorených systémov, ktoré sa vyznačujú rozpoznávaním predmetov, javov, situácií, analyzovaním vzťahov medzi nimi a následným vytváraním vnútorných modelov okolitého sveta a na základe nich vytvárajú účelné rozhodnutia, vrátane schopnosti predvídať dôsledky týchto rozhodnutí. Umelá inteligencia je súhrn prostriedkov inteligentného systému.
Umelá inteligencia je biologicky inšpirovaná.
Znalosti môžeme mať uložené v dátach (neurónové siete), skúsenostiach (fuzzy logika) alebo v priestore stavov (genetické algoritmy).
Strojová - umelá inteligencia je súhrn prostriedkov tvorby inteligentného systému.
Inteligentný systém (na obrázku) je systém, ktorý sa dokáže učiť (pomocou neurónových sietí), tieto znalosti uchováva v nejakej databáze alebo pamäti a pomocou týchto získaných znalostí rieši problémy, na základe ktorých sa znova učí.
Strojová inteligencia má dve základné odvetvia: klasická umelá inteligencia (neurónové siete, fuzzy systémy, atď) a výpočtová inteligencia.
Výpočtová inteligencia sa zaoberá kognitívnymi procesmi na najnižšej úrovni a ich modelovaním. Hovorí, že ľudia sú stroje, ktoré sa dajú „skopírovať“.
Klasická UI naopak modeluje kognitívne procesy na najvyššej úrovni, snaží sa napodobniť správanie človeka.
...

Kľúčové slová:

inteligencia

umelá inteligencia

skúsenosť

myslenie

dáta

neurónové siete

výpočtová inteligencia

učenie

kognitívne procesy

správanie

strojové učenie

fuzzy systémy

IT

informačné technológie



Obsah:
 • Čo je umelá inteligencia (UI)?
  Strojová - umelá inteligenciaInteligentný systém
  Ciele umelej inteligencie
  Prostriedky umelej inteligencie
  Oblasti v IT, kde sa vyskytuje UI
  Fuzzy systémy
  Aplikácie fuzzy systémov
  Neurónové siete (NS)
  Typy úloh riešiteľné pomocou NS
  Genetické algoritmy
  Strojové učenie
  Reálne existujúce systémy
  Použitá literatúra

Zdroje: