Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky - všeobecná ekonomická teória

«»
Prípona
.ppt
Typ
prednášky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10494
Posledná úprava
05.06.2019
Zobrazené
1 820 x
Autor:
zuzkaaa69
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ekonómia je veda o tom, ako spoločnosť využíva vzácne zdroje na výrobu užitočných tovarov a ako ich rozdeľuje medzi rozličné skupiny ľudí. (veda o voľbe)
- slovo gréckeho pôvodu
oikos - dom, hospodárstvo
nomos - pravidlo, zákon

Postavenie ekonómie v systéme vied:
Ekonomická teória - skúma a vysvetľuje základné ekonomické kategórie.
Hospodárske dejiny - skúma hospodárske procesy v čase, popisuje a interpretuje ich pomocou poznatkov ekonomickej teórie.
Dejiny ekonomických teórií - zaoberajú sa vývojom ekonómie z historického vývoja.
Teória hospodárskej politiky - analyzuje ciele a nástroje hospodárskej politiky.

Kľúčové slová:

ekonomické zákony

trhový systém

trhový mechanizmus

dopyt

ponuka

rovnovážna cena

zákon klesajúcich výnosov

potreby

trhová konkurencia

trhová rovnováhaObsah:
 • Literatúra
  Požiadavky na získanie zápočtu z predmetu VET
  Skúška z predmetu VET
  Stručný vývoj ekonomického myslenia
  Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky
  Potreby a zdroje
  Triáda ekonomických problémov
  Ekonomické zákony
  Hranica produkčných možností
  Posun krivky PPF
  Ekonomické zákony
  Zákon klesajúcich výnosov
  Trhový mechanizmus a jeho fungovanie
  Trhová konkurencia
  Dopyt a krivka dopytu
  Krivka dopytu po tovare
  Ponuka a krivka ponuky
  Krivka ponuky tovaru
  Rovnovážna cena, proces tvorby trhovej rovnováhy
  Faktory ovplyvňujúce krivku dopytu a posun krivky dopytu
  Faktory ovplyvňujúce krivku ponuky a posun krivky ponuky
  Pohyb pozdĺž krivky ponuky
  Posun celej krivky ponuky

Zdroje:
 • Lisý, J. a kol.: Ekonómia v novej ekonomike.Bratislava: IURA EDITION, 2007.
 • Táncošová, J. a kol.: Ekonómia - metodická pomôcka. Bratislava: IURA EDITION, 2007.
 • Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D.: Ekonómia. Bratislava: ELITA, 2000.
 • Lisý, J. a kol.: Dejiny ekonomických teórií. Bratislava: IURA EDITION, 2003.
 • Rozborilová, D. a kol.: Ekonómia v novej ekonomike - praktikum. Bratislava: IURA EDITION, 2007.
 • Piovarčiová a kol.: Zbierka úloh z ekonómie. Bratislava: Ekonóm, 2005.
 • Holman, R.: Ekonomie. Praha: Nakladat. C.H. Beck, 1999.
 • Mankiw, N.G.: Zásady ekonómie. Praha: Grada, 1999.
 • Frank, R.H. - Bernanke, B.S.: Ekonomie. Praha: Grada Publishing, 2003.
 • Schiller, B.R. Mikroekonomie. Brno: Computer Press, 2004.
 • Schiller, B.R. Makroekonomie. Brno: Computer Press, 2004.