Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Výrobné faktory - prezentácia z predmetu Ekonomika a riadenie podniku

«»
Prípona
.pptx
Typ
prezentácia
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
3,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14176
Posledná úprava
21.07.2022
Zobrazené
2 198 x
Autor:
lulu202
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Výrobné faktory

Pre zabezpečenie a plynulé fungovanie transformačného procesu podniku sú potrebné určité prvky, vytvorenie väzieb medzi týmito prvkami a tiež väzieb na vonkajšie okolie. Tieto prvky a ich väzby nazývame výrobnými faktormi.

Členenie výrobných faktorov
Národohospodárske a podnikové hľadisko
...
Národohospodárske výrobné faktory

Všetky prvky, ktoré vstupujú do výroby, sú nevyhnutné pre zabezpečenie transformačného procesu a používajú sa v podniku za účelom vytvorenia novej úžitkovej hodnoty vo forme finálneho produktu.
Národohospodárska teória rozlišuje tri výrobné faktory a to:
- Prácu
- Prírodu (pôda, prírodné zdroje)
- Kapitál
...

Kľúčové slová:

ekonomika

výroba

výrobné faktory

riadenie podniku

práca

kapitál

podnikanie

majetok

investícia

investičný majetok

mzda

odmeňovanie

výrobný vstup

ľudské zdroje

zamestnanec

zamestnávateľObsah:
 • Teoretická časť
  Výrobné faktory
  Národohospodárske výrobné faktory
  Podnikové výrobné faktory
  Elementárne podnikové výrobné faktory
  Potenciálne elementárne výrobné faktory
  Spotrebovávané elementárne výrobné faktory
  Dispozitívne výrobné faktory
  Dodatočné podnikové výrobné faktory
  Investičný majetok podniku
  Oceňovanie, opotrebenie a odpisovanie investičného majetku
  Obežný majetok podniku
  Pracovná sila a motivácia k práci
  Mzda a spôsoby odmeňovania
  Formy miezd
  Praktická časť
  Slovnaft a.s.
  Dlhodobý hmotný majetok
  Dlhodobý nehmotný majetok
  Nákupy jednotlivých výrobných vstupov (inputov) do výroby pre rok 2006 a 2007
  Ľudské zdroje
  Výskum a vývoj
  Železiarne Podbrezová, a.s.
  Nákup strategických surovín a energie
  Štruktúra výrobkov, ich predaj a export
  Stav majetku a zdrojov
  Štruktúra aktív a štruktúra pasív sploločnosti
  Investičný rozvoj a starostlivosť o technologické zariadenia
  Štruktúra a počet zamestnancov
  Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
  Veková štruktúra zamestnancov
  Ročné výdavky na zamestnancov

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá
 • iná odborná literatúra
 • internet
 • firemné informácie spoločností Slovnaft a.s. a Železiarne Podbrezová, a.s.