Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 141   projektov
12 nových

 Home » Meranie

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 214   |   Strana 1 / 31


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Vyhodnotenie meteorologických údajov z regionálnych staníc vo Zvolenskej kotline a okolí Zadanie č.3
95,6%
0,1 14x
Technické materiály - hodnotenie mikroštruktúry
94,6%
0,5 6x
Ťahová skúška - skúšky vlastností plechov používaných v automobilovej výrobe
94,5%
1,3 14x
Strojárska metrológia - komplet zadania
94,0%
46,4 3x
Strojárska metrológia - Zadanie č. 2 - Dĺžkové meranie základné
93,5%
11,6 4x
Strojárska metrológia (všetky zadania z cvičení a materiály na skúšku)
92,3%
3,6 10x
Meranie a diagnostika výrobkov - vypracované zadania
92,3%
0,4 23x
Štyri labáky z fyziky 2 (kontrola voltmetra, gradácia kondenzátora, vektor intenzity zemského magnetického poľa, polomer krivosti šošovky)
92,3%
0,2 29x
Určenie koeficientu dynamickej viskozity telieskovými viskozimetrami
91,8%
0,2 27x
Náuka o materiály - vypracované zadania
90,6%
0,2 9x
Logické obvody - laboratórne cvičenie č. 3
89,8%
0,1 1x
Meranie odporov v jednosmernom obvode
89,2%
0,1 0x
Strojárska metrológia - Zadanie č. 3 - Dĺžkové meranie komparačné
89,0%
14,6 2x
Stavebné materiály - 4 zadania (tehliarske výrobky, kamenivo, betón, tyčová výstuž)
88,5%
0,1 29x
Technológia 1 - Zadanie 2 - Hodnotenie zlievárenského piesku
88,2%
0,1 2x
Riadenie kvality - hodnotenie výrobku, hliníková tuba
87,6%
0,3 3x
DA a AD prevodníky - laboratórne cvičenie č. 5
87,5%
0,3 1x
Agrohydrológia (vypracované protokoly)
87,3%
0,6 29x
Preklápacie obvody - laboratórne cvičenie č. 4
86,5%
0,1 0x
Meranie impedancie
86,4%
0,8 3x
Protokoly z predmetu Fyzika 2
86,3%
0,8 15x
Fyzika - labáky pre študijné programy TMS a PSA
86,3%
1,7 26x
Trojdrôtiková metóda merania závitov
86,0%
0,1 11x
Meranie na odporových snímačoch teploty - Technické meranie
86,0%
0,1 2x
Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla - cvičenie
85,4%
0,2 2x
Strojárska metrológia - Zadanie č. 4 - Meranie uhlov a kužeľov
85,3%
5,3 1x
Vyšetrovanie difrakcie svetla využitím lasera
85,3%
0,1 3x
Meranie modulu pružnosti z priehybu tyče (Fyzika laboratórna úloha)
85,2%
0,1 4x
Merania z elektrotechniky a elektroniky (rezistor, potenciometer, kondenzátor)
85,2%
0,6 7x
Sieťové napájacie zdroje - laboratórne cvičenie č. 2
85,1%
0,1 1x
Laboratórne úlohy - lekárska chémia
84,9%
1,3 2x
Meranie rýchlosti prúdenia vzduchu anemometrom
84,8%
0,4 6x
Statická skúška ťahom (Náuka o materiáloch)
84,7%
0,2 67x
Elektrotechnika a elektronika (Zadanie č.1 komplet)
84,6%
0,4 5x
Meranie rýchlosti zvuku vo vzduchu metódou rezonancie a modulu pružnosti tyče, metódou kundtovej trubice
84,4%
0,4 4x
Meranie na indukčnom motore
84,4%
0,1 0x
Indukčný motor (meranie)
84,4%
0,1 0x
Metrológia - vypracované všetky merania
84,4%
0,2 22x
Fyzika 2 - laboratórne merania
84,2%
1,5 57x
Meranie teploty - mechatronika
83,8%
0,3 4x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: