Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 540   projektov
1 nových

 Home » Meranie

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 223   |   Strana 1 / 31


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Vyhodnotenie meteorologických údajov z regionálnych staníc vo Zvolenskej kotline a okolí Zadanie č.3
95,6%
0,1 16x
Technické materiály - hodnotenie mikroštruktúry
94,6%
0,5 6x
Ťahová skúška - skúšky vlastností plechov používaných v automobilovej výrobe
94,5%
1,3 15x
Strojárska metrológia - komplet zadania
94,0%
46,4 4x
Strojárska metrológia - Zadanie č. 2 - Dĺžkové meranie základné
93,5%
11,6 4x
Štyri labáky z fyziky 2 (kontrola voltmetra, gradácia kondenzátora, vektor intenzity zemského magnetického poľa, polomer krivosti šošovky)
92,3%
0,2 30x
Meranie a diagnostika výrobkov - vypracované zadania
92,3%
0,4 24x
Strojárska metrológia (všetky zadania z cvičení a materiály na skúšku)
92,3%
3,6 12x
Určenie koeficientu dynamickej viskozity telieskovými viskozimetrami
91,8%
0,2 31x
Náuka o materiály - vypracované zadania
90,6%
0,2 10x
Technologický postup na výrobu odliatku
90,6%
0,1 211x
Logické obvody - laboratórne cvičenie č. 3
89,8%
0,1 2x
Laboratórne cvičenia z predmetu fyzika 1 a 2
89,3%
0,4 90x
Meranie odporov v jednosmernom obvode
89,2%
0,1 1x
Strojárska metrológia - Zadanie č. 3 - Dĺžkové meranie komparačné
89,0%
14,6 2x
Stavebné materiály - 4 zadania (tehliarske výrobky, kamenivo, betón, tyčová výstuž)
88,5%
0,1 32x
Technológia 1 - Zadanie 2 - Hodnotenie zlievárenského piesku
88,2%
0,1 2x
Riadenie kvality - hodnotenie výrobku, hliníková tuba
87,6%
0,3 3x
DA a AD prevodníky - laboratórne cvičenie č. 5
87,5%
0,3 2x
Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla: meranie
87,3%
0,2 1x
Agrohydrológia (vypracované protokoly)
87,3%
0,6 37x
Metrológia - meranie korekčnej krivky voltmetra a barometra
87,2%
0,2 15x
Metódy merania tvrdosti - Náuka o materiáli
86,8%
0,1 4x
Preklápacie obvody - laboratórne cvičenie č. 4
86,5%
0,1 3x
Hodnotenie štrukúry z diagramu železo uhlík
86,5%
0,1 39x
Meranie impedancie
86,4%
0,8 3x
Protokoly z predmetu Fyzika 2
86,3%
0,8 16x
Fyzika - labáky pre študijné programy TMS a PSA
86,3%
1,7 31x
Metrológia v technologických procesoch
86,0%
0,3 7x
Meranie na odporových snímačoch teploty - Technické meranie
86,0%
0,1 6x
Trojdrôtiková metóda merania závitov
86,0%
0,1 16x
Laboratórne merania z predmetu Fyzika 2
86,0%
2,6 14x
Laboratórne práce z elektrotechniky
85,9%
0,4 23x
Elektronika (zadania)
85,7%
1,2 18x
Určenie tiažového zrýchlenia reverzným kyvadlom - meranie
85,4%
0,1 26x
Meranie permitivity dielektrického materiálu - vlastnosti materiálov
85,4%
0,2 9x
Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla - cvičenie
85,4%
0,2 2x
Vyšetrovanie difrakcie svetla využitím lasera
85,3%
0,1 3x
Strojárska metrológia - Zadanie č. 4 - Meranie uhlov a kužeľov
85,3%
5,3 2x
Meranie modulu pružnosti z priehybu tyče (Fyzika laboratórna úloha)
85,2%
0,1 4x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: