Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 600   projektov
8 nových

 Home » Meranie

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 237   |   Strana 1 / 31


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Vyhodnotenie meteorologických údajov z regionálnych staníc vo Zvolenskej kotline a okolí Zadanie č.3
95,6%
0,1 17x
Technické materiály - hodnotenie mikroštruktúry
94,6%
0,5 6x
Ťahová skúška - skúšky vlastností plechov používaných v automobilovej výrobe
94,5%
1,3 15x
Strojárska metrológia - komplet zadania
94,0%
46,4 4x
Strojárska metrológia - Zadanie č. 2 - Dĺžkové meranie základné
93,5%
11,6 7x
Štyri labáky z fyziky 2 (kontrola voltmetra, gradácia kondenzátora, vektor intenzity zemského magnetického poľa, polomer krivosti šošovky)
92,3%
0,2 31x
Meranie a diagnostika výrobkov - vypracované zadania
92,3%
0,4 24x
Strojárska metrológia (všetky zadania z cvičení a materiály na skúšku)
92,3%
3,6 14x
Určenie koeficientu dynamickej viskozity telieskovými viskozimetrami
91,8%
0,2 35x
Technologický postup na výrobu odliatku
90,6%
0,1 216x
Náuka o materiály - vypracované zadania
90,6%
0,2 12x
Meranie odporov - Meranie korekčných charakteristík
90,3%
0,7 3x
Posúdenie kvality reprofilačnej malty
90,3%
0,4 0x
Logické obvody - laboratórne cvičenie č. 3
89,8%
0,1 2x
Meranie koeficientu šmykového trenia (protokol z laboratórneho cvičenia č. 1)
89,5%
0,3 1x
Meranie teplotného koeficientu elektrického odporu od teploty
89,5%
1,5 10x
Laboratórne cvičenia z predmetu fyzika 1 a 2
89,3%
0,4 97x
Meranie odporov v jednosmernom obvode
89,2%
0,1 1x
Strojárska metrológia - Zadanie č. 3 - Dĺžkové meranie komparačné
89,0%
14,6 2x
Stavebné materiály - 4 zadania (tehliarske výrobky, kamenivo, betón, tyčová výstuž)
88,5%
0,1 34x
Technológia 1 - Zadanie 2 - Hodnotenie zlievárenského piesku
88,2%
0,1 2x
Riadenie kvality - hodnotenie výrobku, hliníková tuba
87,6%
0,3 3x
DA a AD prevodníky - laboratórne cvičenie č. 5
87,5%
0,3 2x
Agrohydrológia (vypracované protokoly)
87,3%
0,6 43x
Fyzika - Zadania: Hustota tuhých látok, Moment zotrvačnosti, Meranie elektrického odporu, Rýchlosť zvuku
87,3%
0,5 4x
Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla: meranie
87,3%
0,2 2x
Metrológia - meranie korekčnej krivky voltmetra a barometra
87,2%
0,2 15x
Metódy merania tvrdosti - Náuka o materiáli
86,8%
0,1 6x
Metrológia - meranie 1 (meranie korekčnej krivky voltmetrom), meranie 2 (meranie korekcie barometra)
86,7%
0,1 2x
Zmerajte stredný priemer závitu d2 na dielenskom mikroskope a metódou osového rezu
86,7%
0,1 1x
Vyhodnotenie statickej skúšky ťahom (Úloha 1,1)
86,7%
0,2 0x
Preklápacie obvody - laboratórne cvičenie č. 4
86,5%
0,1 4x
Hodnotenie štrukúry z diagramu železo uhlík
86,5%
0,1 39x
Meranie impedancie
86,4%
0,8 3x
Fyzika - labáky pre študijné programy TMS a PSA
86,3%
1,7 31x
Protokoly z predmetu Fyzika 2
86,3%
0,8 16x
Statická skúška ťahom - výpočet napäťovej a diferenčnej charakteristiky, výpočet a nákres zmluvnej medze sklzu
86,1%
0,1 4x
Trojdrôtiková metóda merania závitov
86,0%
0,1 16x
Metrológia v technologických procesoch
86,0%
0,3 7x
Laboratórne merania z predmetu Fyzika 2
86,0%
2,6 14x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: