Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Stavebné materiály - 4 zadania (tehliarske výrobky, kamenivo, betón, tyčová výstuž)

«»
Prípona
.rar
Typ
meranie
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37662
Posledná úprava
08.08.2011
Zobrazené
2 201 x
Autor:
kikinora25
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované zadania zo Stavebných materiálov pod písmenom B.
Zadanie č. 1: Tehliarske výrobky - skúšky vlastností (5 strán)
Zadanie č. 2: Kamenivo - skúšky vlastností (7 strán)
Zadanie č. 3: Normové skúšky čerstvého betónu (3 strany)
Zadanie č. 4: Betonárska tyčová výstuž - skúšky vlastností (7 strán)

Kľúčové slová:

stavebné materiály

zadania

tehliarske výrobky

kamenivo

betón

Betonárska tyčová výstuž

skúšky vlastnostíObsah:
 • Tehliarske výrobky - skúšky vlastností
  1. Hmotnosť a objemová hmotnosť výrobku (STN 72 2603)
  2. Nasiakavosť tehliarskeho črepu (STN 72 2603)
  3. Objemová hmotnosť tehliarskeho črepu (STN 72 2603)
  4. Presiakavosť pálenej krytiny (STN EN 539-1, skúšobná metóda 2)
  Vyhodnotenie

  Kamenivo - skúšky vlastností
  1. Objemová hmotnosť (STN 72 1171)
  2. Sypná hmotnosť voľne sypaného kameniva (STN 72 1171)
  3. Sypná hmotnosť straseného kameniva (STN 72 1171)
  4. Zrnitosť (STN 72 1172)
  5. Nadsitné podiely
  6. Určenie tvaru zŕn kameniva (STN 72 1172)
  7. Humusovitosť (STN 72 1177)
  Celkové zhodnotenie kameniva

  Normové skúšky čerstvého betónu
  1. Konzistencia čerstvého betónu
  2. Objemová hmotnosť čerstvého betónu
  3. Obsah vzduchu v čerstvom betóne

  Beonárska tyčová výstuž - skúšky vlastností
  A Vlastnosti betonárskej tyčovej výstuže (STN EN 10002-1)
  1 Rozmery a hmotnosť
  2 Začiatočná meraná dĺžka skúšobnej tyče LO
  3 Začiatočná prierezová plocha SO
  4 Medza klzu (prieťažnosti) (STN EN 10002-1)
  5 Medza pevnosti v ťahu ft (STN EN 10002-1)
  6 Ťažnosť A a kontrakcia Z (STN EN 10002-1)
  7 Pomerná deformácia v ťahu εu
  Vyhodnotenie
  Príloha - Protokol ku skúške betonárskej tyčovej výstuže