Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Meranie a diagnostika výrobkov - vypracované zadania

«»
Prípona
.rar
Typ
meranie
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37084
Posledná úprava
22.03.2011
Zobrazené
1 685 x
Autor:
peter455
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Laboratórne meranie č. 1: Názov merania: Prevodová charakteristika Č/A prevodníka
Podľa schémy sme do obvodu zapojili prístroje: Č/A prevodník, digitálny multimeter. Nastavili sme merací rozsah voltmetra a obvod sme pripojili na zdroj jednosmerného napätia. Postupne sme na vstupe prevodníka prepínačmi nastavovali požadované hodnoty v rozsahu 0 až 255 bitov. Pre jednotlivé nastavenia prepínačov sme odčítavali z voltmetra veľkosť výstupného napätia.

Laboratórne meranie č. 2: Meranie statickej charakteristiky servopohonu
Podľa schémy sme zapojili prístroje: servopohon, inkrementálny snímač, multimeter a anlyzátor kinematických veličín. Na analyzátore sme nastavili režim priebežného merania polohy. Následne sme servopohon nastavili do počiatočnej polohy 0° a spustili meranie. Postupne sme nastavovali polohu servopohonu v rozsahu 0° až 120°, s krokom 10°. Z displeja multimetra sme odčítavali meniace sa hodnoty odporu a inkrementálny snímač zaznamenával počet impulzov. Pri dosiahnutí polohy 120° sme postupovali smerom k 0°. Namerané hodnoty sme zapisovali do tabuľky a z nich sme následne zostrojili statickú charakteristiku optoelektronického snímača polohy.

Laboratórne meranie č. 3: Meranie spínacej charakteristiky elektromagnetického uzatváracieho ventilu
Podľa schémy sme do obvodu zapojili prístroje: stabilizovaný zdroj napätia, ventil, digitálny multimeter. Počas merania sme zvyšovali napätie od 0V až po 11V. Na základe sluchového vnemu sme určili zopnutie kontaktu elektromagnetickej cievky. Následne sme napätie znižovali a opäť pomocou sluchového vnemu sme zistili, pri akom napätí došlo k rozpojeniu kontaktu.

Laboratórne meranie č. 4: Meranie rýchlosti a zrýchlenia pomocou inkrementálneho snímača
Na počítači sme spustili aplikáciu Matlab, ktorá umožňuje meranie rýchlosti a zrýchlenia. Pri prvom meraní sme meraciu periódu nastavili na 0,05 s. Rameno sme nastavili na uhol 45° a voľne sme ho pustili, pričom Matlab zaznamenával priebeh rýchlosti a zrýchlenia. Pri tej istej perióde sme následne nastavili uhol ramena na 90° a opäť Matlab zaznamenával priebeh meraných veličín. Pri treťom meraní sme zmenili meraciu periódu na 0,1 sekundy a rameno sme spúšťali opäť z uhla 45° a následne 90°.

Laboratórne meranie č. 5: Prechodová charakteristika teplotného snímača Pt 100
Na základe blokovej schémy sme zapojili prístroje. Na počítači sme spustili aplikáciu na vyhodnocovanie teploty pomocou teplotného snímača Pt 100. Snímač sme nechali mimo vody s nádobou, aby sa jeho teplota ustálila s teplotou okolia. Ďalej sme snímač Pt 100 vložili do nádoby, v ktorej bola teplota výrazne vyššia než teplota okolia a čakali sme na ustálenie teploty snímača s teplotou vody.

Laboratórne meranie č. 8: Snímač hladiny na princípe hydrostatického tlaku kvapaliny
Laboratórnu nádobu sme naplnili vodou do výšky 300 mm. Výšku hladiny sme odmerali na výškovej stupnici nádoby. Z displeja meracieho systému sme odčítali prúd a tiež výšku hladiny odmeranú hydrostatickým snímačom. V ďalšom kroku sme z nádoby odpustili vodu, na výšku 280 mm a opäť sme odčítali hodnoty z displeja meracieho systému. Pri každom ďalšom meraní sme z nádoby odpustili 20 mm až do minimálnej možnej výšky hladiny 60 mm.

Kľúčové slová:

meranie a diagnostika výrobkov

laboratórne cvičeniaObsah:
 • Laboratórne meranie č. 1: Názov merania: Prevodová charakteristika Č/A prevodníka
  Laboratórne meranie č. 2: Meranie statickej charakteristiky servopohonu
  Laboratórne meranie č. 3: Meranie spínacej charakteristiky elektromagnetického uzatváracieho ventilu
  Laboratórne meranie č. 4: Meranie rýchlosti a zrýchlenia pomocou inkrementálneho snímača
  Laboratórne meranie č. 5: Prechodová charakteristika teplotného snímača Pt 100
  Laboratórne meranie č. 8: Snímač hladiny na princípe hydrostatického tlaku kvapaliny