Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
23 nových

Metrológia - meranie 1 (meranie korekčnej krivky voltmetrom), meranie 2 (meranie korekcie barometra)

«»
Prípona
.rar
Typ
meranie
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12757
Posledná úprava
19.08.2020
Zobrazené
825 x
Autor:
020202
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Meranie 1
Najprv sa oboznámime s teóriou konkrétneho merania. Zapojíme prístroje podľa predloženej schémy. Po zapojení môžeme začať merať, ale najprv nastavíme na oboch voltmetroch nulové polohy. Potom postupným zvyšovaním napätia postupné odčítame výchylky na prístrojoch. Po nameraní vypočítame príslušné hodnoty Un, Us, U, k. Na konci merania zhotovíme korekčnú krivku.
...
Meranie 2
Najprv sa oboznámime s teóriou konkrétneho merania. Zapojíme prístroje podľa predloženej schémy. Pomocou pumpy natlakujeme tlakovú nádobu na požadovaný tlak. Odčítame hodnotu z analógového tlakomeru nádoby a zároveň aj z digitálneho tlakomeru, ktorý je presnejší. Postupným znižovaním tlaku prevedie 10 meraní, pričom vždy odčítame hodnoty z oboch meraných prístrojov Ps a Pn. Po ukončení merania vypočítame hodnoty , k a na základe týchto hodnôt zostrojíme korekčnú krivku.
...

Kľúčové slová:

metrológia

krivka

korekcia

korekčná krivka

voltmeter

barometer

korekcia barometra

meranie

napätie

výchylka

tlakomer

pumpa

zdroj

tlakObsah:
 • MERANIE 1
  Názov merania
  Cieľ merania
  Použité prístroje
  Teoretický rozbor
  Výpočet
  Podmienky pri meraní
  Schéma zapojenia
  Popis činnosti
  Tabuľka nameraných hodnôt
  Graf
  MERANIE 2
  Názov merania
  Použité prístroje
  Schéma zapojenia
  Podmienky pri meraní
  Postup pri meraní
  Výpočet
  Tabuľka nameraných hodnôt
  Graf

Zdroje:
 • zadanie