Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Meranie odporov - Meranie korekčných charakteristík

«»
Prípona
.doc
Typ
meranie
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12966
Posledná úprava
16.09.2020
Zobrazené
874 x
Autor:
cervik61
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Meranie korekčných charakteristík

ÚLOHY:
1. Zmerajte korekčné charakteristiky daných voltmetrov.
2. Zmerajte korekčné charakteristiky daných ampérmetrov.

Teoretický úvod:
V tomto meraní sa budeme zaoberať meraním presnosti meracích prístrojov, čiže kalibráciou. Preto budeme merať napätie a prúd prechádzajúci obvodom a z toho potom pomocou vzťahov budeme počítať absolútnu a relatívnu chybu meracích prístrojov.
Absolútnu chybu meracieho prístroja vypočítame zo vzťahu :
Δ = N - S
N - napätie na menej presnom voltmetri
S - napätie na kalibračnom voltmetri
Korekcia:
K = - Δ
K = S - N
Takýmto spôsobom určíme chyby pre všetky zvolené body na stupnici meracieho prístroja.
...

Kľúčové slová:

voltmeter

ampérmeter

odpor

meranie

korekčná charakteristika

napätie

obvod

rezistor

korekciaObsah:
 • ÚLOHY
  Teoretický úvod
  Úloha č. 1
  Meranie korekčných charakteristík voltmetrov
  Schéma zapojenia
  Súpis použitých prístrojov
  Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt voltmetrov
  Vzorový výpočet v druhom stĺpci
  Grafy jednotlivých meracích prístrojov
  Zhodnotenie merania
  Úloha č. 2
  Meranie korekčných charakteristík ampérmetrov.
  Schéma zapojenia
  Súpis použitých prístrojov
  Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt ampérmetrov
  Vzorový výpočet v druhom stĺpci
  Grafy jednotlivých meracích prístrojov
  Zhodnotenie merania