Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Vyhodnotenie meteorologických údajov z regionálnych staníc vo Zvolenskej kotline a okolí Zadanie č.3

«»
Prípona
.docx
Typ
meranie
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43218
Posledná úprava
22.01.2014
Zobrazené
1 339 x
Autor:
zsuzsi_88
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Na území Slovenska sa v rámci monitorovacej siete staníc Slovenského hydrometeorologického ústavu uskutočňujú makroklimatické meteorologické a klimatologické pozorovania .Avšak tieto pozorovania nevyhovujú potrebám lesníckeho výskumu, pretože lesné porasty pokrývajú najmä územia v podhorských a horských oblastiach, kde sa nachádza veľmi málo meteorologických staníc SHMÚ. Preto vznikla potreba túto sieť doplniť sieťou mezoklimatických staníc umiestnených v podhorských a horských oblastiach okolia Zvolena. V rámci projektu zameraného na postupné vybudovanie mezoklimatickej siete regionálnych staníc Vysokoškolského lesníckeho podniku Technickej
univerzity vo Zvolene boli založené stanice v pohoriach okolia Zvolenskej kotliny. Založenie
regionálnych meteorologických staníc, meranie a diaľkový prenos slúži nielen
pre vedecko-výskumné účely, ale aj pre proces výučby predmetov zaoberajúcich
sa bioklimatológiou, meteorológiou a súvisiacimi disciplínami.
V osemdesiatych rokoch začali aj vo zvolenských pomeroch nachádzať uplatnenie prvé
automatizované meteorologické stanice. Toto obdobie bolo, žiaľ, spojené s pomerne
veľkou poruchovosťou zariadení.
Vo svete je čoraz aktuálnejšia problematika klimatickej zmeny, ktorej dôsledky
pociťujeme aj na Slovensku. Zmeny pozorujeme najmä v teplotnom režime ako aj v
meniacom sa režime zrážok v priebehu roka. V 20. storočí sa na Slovensku pozoroval rast
priemernej ročnej teploty vzduchu asi o 1,1 °C (v zime ešte viac) a pokles ročných úhrnov
zrážok o 5,6 % v priemere. Zaznamenaný bol aj výrazný pokles relatívnej vlhkosti vzduchu
(do 5 %) a pokles snehovej pokrývky takmer na celom území.
Predpokladaný častejší výskyt extrémnych javov sa v posledných
rokoch potvrdil, a je možné ho očakávať aj v nasledujúcich rokoch. V súčasnosti sú
najlepšie preskúmané dôsledky rastu skleníkového efektu atmosféry na rast priemerov
teploty vzduchu na celej Zemi (globálne otepľovanie).

Kľúčové slová:

Globálna radiácia

Bioklimatológia

Teplota vzduchu

Zadanie č 3

Teplota pôdyObsah:
 • 1. Úvod
  2. Charakteristika územia
  2.1. Arborétum Borová hora
  2.2. Predná Poľana nad Detvou
  2.3. Kráľová nad Zvolenom
  3. Metodika meraní
  4. Výsledky
  1.1. Globálna radiácia
  1.2. Teplota vzduchu
  1.3. Teplota pôdy
  1.4. Vlhkosť vzduchu
  1.5. Absolútna vlhkosť
  1.6. Potenciálny výpar
  5. Záver
  6. Literatúra

Zdroje:
 • Katarína Střelcová, Adriana Leštianská - Skarbová, Jaroslav Škvarenina, Vladimír Kriššák - Meteorologické a klimatologické informácie z mezoklimatických staníc Arborétum Borová hora a Kráľová nad Zvolenom v roku 2007
 • doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. , pof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc. - Užívateľská príručka