Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
23 nových

Ťahová skúška - skúšky vlastností plechov používaných v automobilovej výrobe

«»
Prípona
.docx
Typ
meranie
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
1,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37604
Posledná úprava
02.06.2011
Zobrazené
4 745 x
Autor:
millkoo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Téma cvičenia:
Skúšky vlastností plechov používaných v automobilovej výrobe - ťahová skúška.Súčiniteľ normálovej a plošnej anizotropie, exponent deformačného spevnenia.

Ciele:1. Experimentálne stanovte súčiniteľ normálovej anizotropie a exponent deformačného spevnenia. Na základe získaných údajov charakterizujte skúšaný materiál.

Kľúčové slová:

meranie

ťahová skúška

pevnosť

plech

deformačné spevnenie

skúšobné tyčeObsah:
 • 1 Skúšaný materiál, použité pomôcky a zariadenia
  1.1 Skúšobná vzorka
  1.2 Použité pomôcky
  1.3 Skúšobný stroj
  2 Teoretické poznámky k cvičeniu
  2.1 Rozdelenie a definovanie mechanických skúšok
  2.2 Statická skúška ťahom
  3 Postup prác
  4 Namerané a vypočítané hodnoty
  5 Záver

Zdroje:
 • DOVICA, M.: Metrológia v strojárstve, Košice: EMILENA, 2006, 351s. ISBN 80-8073-407-0
 • JANKURA, D. – BREZINOVÁ, J. – DRAGANOVSKÁ, D.: Technické materiály, Košice: Edícia študijnej literatúry, 2008, 221s. ISBN 978-80-8073-959-1
 • Skúška ťahom [online] Publikované 1.9.2009 [citované 2010-10-22] Dostupné z internetu: < mtf.zavinac.sk/bc_r2s3/nom1/nom_sustredenie.doc >
 • Laboratórium mechanických a technologických skúšok [online] Publikované 1.9.2009 [citované 2010-10-22] Dostupné z internetu: < http://www.sjf.tuke.sk/ktam/lab-skusky.htm >
 • Anizotropie [online] Publikované 1.9.2009 [citované 2010-10-22] Dostupné z internetu: < http://www.345.vsb.cz/jirihruby/Texty/11anizotrop.pdf >
 • Vlastnosti kovových materiálů a jejich zkoušení [online] Publikované 1.9.2009 [citované 2010-10-22] Dostupné z internetu: < http://jhamernik.sweb.cz/vlastnosti.htm >
 • Digitálne posuvné meradlo [online] Publikované 1.9.2009 [citované 2010-10-22] Dostupné z internetu: < http://www.digidarceky.sk/product.php?id=700 >
 • Tensile Test performed using Extensometer [online] Publikované 1.9.2009 [citované 2010-10-22] Dostupné z internetu: < http://www.ptli.com/testlopedia/subs/tensile.asp >