Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Určenie koeficientu dynamickej viskozity telieskovými viskozimetrami

«»
Prípona
.pdf
Typ
meranie
Stiahnuté
39 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1618
Posledná úprava
29.04.2016
Zobrazené
1 888 x
Autor:
rajek
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Teoretický úvod:
Vnútorné trenie alebo viskozita kvapaliny je mierou jej vlastnosti tiecť. Kvapaliny s menšou viskozitou (voda) tečú ľahšie ako kvapaliny s väčšou viskozitou (med). Reálne kvapaliny sa vždy vyznačujú vnútorným trením. Jeho príčinou sú väzbové sily, prostredníctvom ktorých sa k sebe viažu atómy resp. molekuly, z ktorých kvapalina pozostáva. Ak tieto väzbové sily nie sú veľké, môžu sa ľahko prerušiť, takže jednotlivé čiastočky kvapaliny sa môžu po sebe posúvať a kvapalina môže tiecť. Ak sú tieto sily veľké, tečenie kvapaliny je veľmi pomalé.

Kľúčové slová:

viskozita kvapaliny

telieskove viskozimetre

Stokesova metóda

diferenciálna rovnica

vnútorné trenieObsah:
 • Teoretický úvod
  Telieskové viskozimetre
  Stokesov viskozimeter
  Metóda merania
  Úlohy
  Postup merania a spracovanie výsledkov
  Kontrolné otázky
  Doplnok: Riešenie diferenciálnej rovnice (8) a odvodenie vzťahu (9)
  Doplnená a upravená úloha zo skrípt

Zdroje:
 • Doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc., Doc. Ing. Július Štelina, CSc., RNDr. Jaroslav Kovár, Ing.
 • Ctibor Musil, CSc., RNDr. Ivan Bellan, Doc. Ing. Igor Jamnický, CSc., „Návody k laboratórnym
 • cvičeniam z fyziky“, vydala Žilinská univerzita vo vydavateľstve EDIS, 2. nezmenené vydanie, rok 2003
 • http://fyzika.utc.sk