Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 886   |   Strana 1 / 23


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Zbierka úloh z fyziky - Quido Jackuliak a kolektív - Žilinská univerzita 2002
100,0%
2,1 63x
Prenos látky medzi zložkami bezmála dotykových dvojhviezd
100,0%
1,5 1x
3D vizualizácia seizmických vlnových polí
98,6%
1,4 2x
Prenos tepelnej energie salaním - radiácia
97,1%
0,1 11x
Fyzika v príkladoch - skriptá
96,8%
3,5 22x
Seminárna práca na tému "Izolanty"
96,7%
0,1 14x
Agroklimatická štúdia - Poprad - jačmeň jarný
95,9%
1,2 3x
Vybrané kapitoly z aplikovanej fyziky
95,8%
0,1 30x
Agrohydrológia - vypracované otázky, (zápočet + skúška)
95,8%
18,2 329x
Biofyzika - vypracované otázky na skúšku 2021 (55 otázok)
94,3%
0,5 0x
Krídlo - semestrálna práca
94,1%
1,5 2x
Elektromagnetické žiarenie
93,7%
0,1 2x
Použitie diferenciálnych rovníc v mechanike
93,6%
0,2 11x
Technická fyzika I - Vypracované otázky / teória
92,5%
11,1 3x
Základy integrovanej ochrany pôdy a vody - vypracované otázky, ťahák a priebežný test
92,4%
1,6 4x
Učiteľské a žiacke experimenty vo vyučovaní fyziky na SŠ (experimenty s využitím tlakomera)
92,3%
2,0 3x
Dynamika, kinematika, hydrostatika, hydrodynamika - základy technických vied
92,3%
0,7 7x
Štyri labáky z fyziky 2 (kontrola voltmetra, gradácia kondenzátora, vektor intenzity zemského magnetického poľa, polomer krivosti šošovky)
92,3%
0,2 31x
Fyzika II. - optika, elektrina a magnetizmus, elektrikcký prúd, magnetostatika
92,3%
0,9 24x
Matematika, fyzika, kinematika, tuhé teleso, tekutiny, energia (prednášky)
92,3%
1,4 7x
Fyzika (laboratórne merania, prednášky, cvičenia, materiály na skúšku)
92,3%
2,0 18x
Laboratórne cvičenia z fyziky - skripta Murín
92,2%
0,6 7x
Vypracované otázky - Teória z fyziky
92,2%
1,2 48x
Fyzika 2 - Termodynamika (Avogardov zákon, Ekvipartičný teorém, Boltzmannov zákon...)
92,1%
6,4 18x
Fyzika pre bakalárov - skriptá
92,0%
2,4 3x
Určenie koeficientu dynamickej viskozity telieskovými viskozimetrami
91,8%
0,2 37x
Fyzika (prehľad základných vzorcov a vzťahov)
91,5%
0,4 42x
Slnko ako zdroj energie (solárna energia)
90,9%
0,5 6x
Technická fyzika (vypracované otázky, testy, protokoly, ťahák...)
90,6%
9,3 20x
Vypracované otázky z predmetu Biofyzika
90,6%
1,1 53x
Vybrané kapitoly z aplikovanej fyziky
90,3%
1,0 48x
Vypracované otázky ku skúške z Fyziky
90,3%
0,1 24x
Fyzika tuhých látok - vypracované otázky
90,1%
2,6 12x
Fyzika 2
90,1%
3,7 203x
Fyzika - vypracované otázky na skúšku
89,7%
0,4 12x
Meranie koeficientu šmykového trenia (protokol z laboratórneho cvičenia č. 1)
89,5%
0,3 1x
Meranie teplotného koeficientu elektrického odporu od teploty
89,5%
1,5 14x
Agroklimatická štúdia - Bratislava - jačmeň jarný
89,4%
0,9 0x
Laboratórne cvičenia z predmetu fyzika 1 a 2
89,3%
0,4 101x
Špeciálne praktikum školských pokusov (FYZIKA)
89,2%
22,6 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: