Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Dynamika, kinematika, hydrostatika, hydrodynamika - základy technických vied

«»
Prípona
.zip
Typ
ťahák
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40954
Posledná úprava
30.11.2012
Zobrazené
1 394 x
Autor:
michal.porubsky
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
...

26. Zákon zachovania energie

Zákon zachovania energie vo fyzike hovorí, že v izolovanej fyzikálnej sústave je celková energia nemenná, čiže nie je funkciou času. Inými slovami energia nevzniká a nezaniká, ale sa len premieňa z jednej formy energie na druhú formu energie či na iné formy energií (pozri pod Energia). Dôsledkom je skutočnosť, že nemožno skonštruovať perpetuum mobile prvého druhu (stroj, ktorý vydá viac energie ako prijme). Historický vývoj bol však opačný: Zo skutočnosti, že nemožno skonštruovať perpetuum mobile prvého druhu, sa vyvodil zákon zachovania energie. Špeciálnym zákonom zachovania energie je najmä Zákon zachovania mechanickej energie, ktorý poznal už Galileo Galilei: podmienky: izolovaná sústava, neexistuje trenie, k dispozícii sú len mechanické energie výpoveď: Súčet potenciálnej a kinetickej energie sústavy je nemenný, čiže nie je funkciou času. (Wp + Wk = konšt.) ...

Kľúčové slová:

rýchlosť

zrýchlenie

dynamika

sila

tlak

fyzikálna veličinaObsah:
 • 1. Rýchlosť a vektor rýchlosti
  2. Zrýchlenie a vektor zrýchlenia
  3. Uhlová rýchlosť
  4. Uhlové zrýchlenie
  5. Perióda
  6. Frekvencia
  7. Polohový vektor
  8. Trajektória
  9. Vzťažná sústava
  10. Newtonové pohybové zákony
  11. Zotrvačnosť
  12. Sila
  13. Reakcia na silové pôsobenie
  14. Dokonale tuhé teleso
  15. Hmotný bod
  16. Inerciálna vzťažná sústava
  17. Neinerciálna vzťažná sústava
  18. Hybnosť HB
  19. Impulz sily
  20. Prvá veta impulzová
  21. Účinky sily na teleso
  22. Pohyb vyvolaný pružnými sústavami
  23. Mechanická práca
  24. Výkon
  25. Mechanická energia (druhy, výpočet, definícia)
  26. Zákon zachovania energie
  27. Newtonov gravitačný zákon
  28. Gravitačné pole a jeho potenciál
  29. Kepplerove zákony
  30. Tlak
  31. Napätie
  32. Tekutina
  33. Hydraulika
  34. Stlačiteľnosť kvapaliny
  35. Ideálna kvapalina
  36. Objemové sily
  37. Hydrostatický paradox
  38. Archimedov zákon
  39. Prúdenie tekutín
  40. Rovnica kontinuity
  41. Bernoulliho rovnica pre h=0- 43. Bernoulliho rovnica všeobecná
  44. Boylov-Mariottov zakon
  45. Entropia