Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

Vypracované otázky z predmetu Biofyzika

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
47 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2693
Posledná úprava
05.03.2017
Zobrazené
8 780 x
Autor:
ronyka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na Biofyziku.

Ukážka:
1. Biofyzika, definícia a rozdelenie.
Biofyzika - interdisciplinárny vedný odbor, ktorý podáva fyzikálny a fyzikálno-chemický výklad biologických javov, vplyv fyzikálnych faktorov na živé organizmy a využitie fyzikálnych procesov v medicíne
• experimentálna
• vžitá (lekárska biofyzika)
vzniká na rozhraní : biologických vied, fyziky, chémie.
2. Voda, jej štruktúra, vlastnosti a funkcia.
Voda - základná funkčná časť organizmu, 60-90% hmotnosti organizmu
- najrozšírenejšia zlúčenina O2 a H2
- vyskytuje sa v skupenstvách - kvapalnom, plynnom (para), tuhom (ľad)
- príjem a výdaj vody musí byt v rovnováhe
- najväčšiu časť vody organizmus získava z vonkajšieho prostredia 90%
- 10% získava v samotnom organizme ako produkt rôznych reakcií
- Voda je najvýznamnejší činiteľ tepelnej regulácie
- Je dobrý vodič tepla
- Je polárna molekula
Vodíková väzba (...) slabá elektrostatická interakcia medzi polárnymi časticami molekuly H2O
Anomálie vody: maximálna hustota pri 3,98°C (umožňuje žiť vodným živočíchom pod ľadom)
Rozpúšťacie schopnosti vody: výsledok vysokej dielektrickej konštanty
*až 80x zoslabuje elektrostatické sily vo vnútri polárnych molekúl
Základné funkcie vody: rozpúšťadlo
- tvorí disperzné sústavy
- zúčastňuje sa metabolizmu, termoregulácie a transportu látok cez membránu
- vytvára osmotickú rovnováhu

Kľúčové slová:

biofyzika

voda

disperzné systémy

biofyzika bunky

cytoplazma

potenciály srdca

polčas rozpaduObsah:
 • l. Biofyzika, definícia a rozdelenie
  2. Voda, jej štruktúra, vlastnosti a funkcia.
  3. Disperzné systémy, definícia, rozdelenie a vlastnosti
  4. Biofyzika bunky, cytoplazma, zloženie a jej vlastnosti
  5. Bunková membrána, štruktúra a funkcia.
  6. Transportné mechanizmy cez membránu definícia a rozdelenie.
  7. osmóza
  8. Difúzia a iónové kanály.
  9. Aktívne transportné mechanizmy.
  10. Pokojový membránový potenciál.
  ll. Činnostný potenciál, mechanizmus vzniku a zákony excitácie.
  12. Mechanizmy šírenia akčného potenciálu
  13. Akčné potenciály srdca, EKG.
  14. Biofyzika svalovej kontrakcie
  15. krvný obeh (KO), práca srdca
  ...
  ...
  ...
  40. rozpadová konštanta , polčas rozpadu
  41. Druhy rozpadov rádioizotopov
  42. vlastnosti α ,β ,δ žiarenia
  43. interakcia α ,β ,δ s hmotným prostredím
  44. Interakcia gama a RTG žiarenia s hmotným prostredím
  45. Interakcia neutrónov
  46. detekcia ionizujúceho žiarenia, rozdelenie, princíp ionizačných detektorov
  47. scintilačné detektory, princíp, využitie
  48. Osobná dozimetria, princíp filmovej dozimetrie a TLD
  49. dozimetrické jednotky