Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 200   |   Strana 1 / 5


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Tibetský konflikt (vývoj, príčiny, perspektívy)
99,5%
0,2 22x
Jadrová elektráreň a jej vplyv na životné prostredie
96,4%
0,1 20x
Zemetrasenie (charakteristika + zásady činnosti obyvateľstva)
96,2%
0,1 5x
Ťažba nerastných surovín v chránených územiach prírody
94,7%
0,1 7x
Pedológia - Metódy rozboru pôdneho materiálu
94,0%
0,5 17x
Magmatické horniny - stručný prehľad petrológie
92,6%
0,2 1x
Pôdoochranné technológie spracovania pôdy a ich vplyv na pôdne vlastností
92,6%
0,1 23x
Pedológia a základy geológie
92,4%
14,0 234x
Geomorfológia - veda o vzniku, charaktere a význame foriem georeliéfu
92,3%
0,4 69x
Geomorfológia - Čierna hora
91,8%
0,1 2x
Základy lesného prostredia - otázky na skúšku
91,2%
0,2 2x
Cyklus uhlíka a životné prostredie v minulosti a dnes
91,1%
0,2 3x
Geológia - základy lesného prostredia
89,8%
0,1 28x
Ramanova spektroskopia
89,4%
1,8 0x
História baníctva v okolí Gelnice
89,2%
0,6 24x
Príčiny a spôsoby regulácie hydrofyzikálnych vlastností pôdy
89,1%
0,9 0x
Faktory ovplyvňujúce stav pôdnej štruktúry
89,0%
0,2 2x
Učebné texty z geológie
88,2%
0,4 4x
Elektronické skriptá - Monitoring životného prostredia
88,1%
0,6 8x
Štátnice - bonitácia a cena pôdy
88,0%
0,1 3x
Geológia v doprave
88,0%
1,8 4x
Pedológia (prednášky a vypracované otázky)
87,2%
0,1 98x
Geológia - popis vybraných minerálov a hornín
87,2%
0,1 11x
Stav a ohrozenie biodiverzity vo vybranom regióne
87,0%
1,8 2x
Prešovské Evanjelické Kolégium
86,9%
0,8 3x
Pedológia a základy geológie - materiály
86,5%
26,9 15x
Erózia ako faktor degradácie pôd Slovenska
86,4%
2,1 0x
Tektonická geomorfológia
86,3%
0,2 13x
Geologicke členenie západných Karpát
86,0%
0,1 1x
Prehľad hornín - typy, druhy, rozdelenie, použitie, výskyt
86,0%
0,1 2x
Zemské teplo - hydrotermálne systémy
85,5%
0,1 18x
Neovulkanity na Slovensku
85,1%
2,6 0x
Typológia ťažobného priemyslu
85,1%
0,2 0x
Geologické aspekty regionálneho rozvoja
85,0%
0,1 3x
Pedológia - vypracované otázky
85,0%
0,2 33x
Zemské zdroje
84,9%
0,5 3x
Referát - Silická planina
84,6%
0,8 4x
Vulkanizmus - prezentácia
84,4%
1,7 3x
Využitie metód diaľkového prieskumu zeme na hodnotenie pôdneho krytu a jeho využitia v krajine
84,2%
0,9 2x
Zem a zemské zdroje 1 (prezentacie z prednášky)
84,2%
27,3 19x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: