Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 200   |   Strana 1 / 5


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Tibetský konflikt (vývoj, príčiny, perspektívy)
99,5%
0,2 22x
Jadrová elektráreň a jej vplyv na životné prostredie
96,4%
0,1 22x
Zemetrasenie (charakteristika + zásady činnosti obyvateľstva)
96,2%
0,1 7x
Ťažba nerastných surovín v chránených územiach prírody
94,7%
0,1 7x
Pedológia - Metódy rozboru pôdneho materiálu
94,0%
0,5 19x
Magmatické horniny - stručný prehľad petrológie
92,6%
0,2 1x
Pôdoochranné technológie spracovania pôdy a ich vplyv na pôdne vlastností
92,6%
0,1 26x
PÔDA - ZÁKLADNÁ ZLOŽKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
92,4%
0,1 15x
Pedológia a základy geológie
92,4%
14,0 243x
Geomorfológia - veda o vzniku, charaktere a význame foriem georeliéfu
92,3%
0,4 73x
Geomorfológia - Čierna hora
91,8%
0,1 2x
Základy lesného prostredia - otázky na skúšku
91,2%
0,2 3x
Cyklus uhlíka a životné prostredie v minulosti a dnes
91,1%
0,2 3x
Fylogenéza rastlín a živočíchov (Prahory, Starohory, Prvohory, Druhohory, Treťohory, Štrvtohory)
90,0%
0,5 12x
Geológia - základy lesného prostredia
89,8%
0,1 31x
Ramanova spektroskopia
89,4%
1,8 1x
História baníctva v okolí Gelnice
89,2%
0,6 24x
Príčiny a spôsoby regulácie hydrofyzikálnych vlastností pôdy
89,1%
0,9 0x
Faktory ovplyvňujúce stav pôdnej štruktúry
89,0%
0,2 2x
Učebné texty z geológie
88,2%
0,4 4x
Elektronické skriptá - Monitoring životného prostredia
88,1%
0,6 9x
Geológia v doprave
88,0%
1,8 4x
Štátnice - bonitácia a cena pôdy
88,0%
0,1 3x
Pedológia (prednášky a vypracované otázky)
87,2%
0,1 104x
Geológia - popis vybraných minerálov a hornín
87,2%
0,1 16x
Stav a ohrozenie biodiverzity vo vybranom regióne
87,0%
1,8 2x
Prešovské Evanjelické Kolégium
86,9%
0,8 3x
Pedológia a základy geológie - materiály
86,5%
26,9 17x
Erózia ako faktor degradácie pôd Slovenska
86,4%
2,1 1x
Tektonická geomorfológia
86,3%
0,2 14x
Geologicke členenie západných Karpát
86,0%
0,1 1x
Prehľad hornín - typy, druhy, rozdelenie, použitie, výskyt
86,0%
0,1 3x
Zemské teplo - hydrotermálne systémy
85,5%
0,1 18x
Typológia ťažobného priemyslu
85,1%
0,2 0x
Neovulkanity na Slovensku
85,1%
2,6 1x
Geologické aspekty regionálneho rozvoja
85,0%
0,1 3x
Pedológia - vypracované otázky
85,0%
0,2 36x
Zemské zdroje
84,9%
0,5 3x
Referát - Silická planina
84,6%
0,8 4x
Vulkanizmus - prezentácia
84,4%
1,7 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: