Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 378   |   Strana 1 / 10


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s akútnou leukémiou v terminálnom štádiu
100,0%
0,5 6x
Pohybová aktivita a obezita v tehotenstve - závažný zdravotný problé
100,0%
0,4 12x
Bolesť - všeobecná definícia, typy bolesti, analgetiká
100,0%
0,3 4x
Úrazy a pády - Výskyt úrazovosti vzhľadom na jednotlivé orgány ľudského tela, Rany a krvácanie, Poranenia hlavy a mozgu, Poranenia končatín
100,0%
0,1 17x
Obezita - dodržiavanie zásad výživy a správneho životného štýlu
99,0%
0,1 175x
Základy farmakológie pre nelekárske odbory
98,8%
0,6 38x
Diagnostika silových schopností (laboratórne testy - prístrojové vybavenie merania silových schopností)
97,8%
0,5 0x
Korózna odolnosť vybraných materiálov vhodných ako implantáty
97,6%
1,6 3x
Úrazy elektrickým prúdom v prednemocničnej starostlivosti
97,4%
0,6 20x
Patofyziológia cievnej mozgovej príhody
97,3%
2,8 2x
Klasická a alternatívna liečba
96,9%
0,2 7x
Sociálna percepcia - seminárna práca
96,3%
0,1 25x
CINDI program - ciele, priority, stratégie, kľúčové projekty na Slovensku (seminárna práca z predmetu Verejné zdravotníctvo)
95,1%
0,6 0x
Krv - seminárna práca
94,9%
0,6 44x
Humorálna a bunkami sprostredkovaná imunita
94,3%
0,2 1x
Sociálna práca - Hospice a paliatívna medicína
93,9%
0,1 2x
Ošetrovateľstvo - magisterské štátnice
93,9%
0,6 97x
Zuby (Viac o zuboch, Fluoridy a zubný kaz, Fixný regulačný aparát (FRA))
93,6%
0,1 3x
Potravinové alergie - Epidemiológia a alergie z potravín - semestrálna práca
93,4%
1,3 1x
Biológia detí (Ontogenetický vývin jedinca, Základy ľudskej genetiky, Vzťah medzi génmi a alelami...)
92,0%
0,1 9x
Komplexná starostlivosť o ženu pri zhubných nádorových ochoreniach rodidiel
91,8%
0,1 22x
Vypracované otázky na skúšku - Základy výživy
91,5%
0,2 8x
Wilsonova choroba. Príčiny, klinické príznaky a liečba.
91,3%
0,5 2x
Študijný materiál na skúšku z Traumatológie
91,2%
0,4 2x
Seminárna práca - Edukácia pacienta s celiakiou
91,1%
0,5 31x
Výživa - vitamíny
90,8%
0,1 13x
Študijný materál ku skúške z predmetu Pediatria pre sociálnu prácu
90,5%
0,1 32x
Seminárna práca - Pamäť
90,4%
0,1 18x
Downov syndróm (História, Trizómia 21.chromozómu a jej genetický podklad...)
90,3%
0,1 38x
Protokoly z fyzikálnej chémie FaFUK
90,0%
0,3 18x
Etológia psov - vypracované otázky na skúšku
89,7%
0,6 44x
Základy štátnej vedy (prednášky)
89,5%
0,2 0x
Ateroskleróza a tuky v strave
89,1%
3,8 0x
Semestrálna práca - Lekárska chémia
89,1%
1,7 3x
Prednášky z predmetu - Patologická anatómia (úvod)
89,0%
0,1 21x
Kategorizácia liekov - vývoj a súčasný stav - sociálna farmácia
88,9%
0,1 0x
Adolescencia - seminárna práca
88,4%
0,1 31x
AIDS/HIV - program prevencie proti nákaze
88,4%
0,1 8x
Spracovanie bakalárskej práce
88,3%
0,1 264x
Transfúzia krvi
88,1%
0,1 5x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: