Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Spracovanie bakalárskej práce

«»
Prípona
.pdf
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
264 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10540
Posledná úprava
07.06.2019
Zobrazené
13 296 x
Autor:
sefo1000
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Abstrakt
Abstrakt je skrátená, konkrétna a výstižná charakteristika práce. Vyjadruje jej obsah, bez pridania interpretácie, vysvetľovania alebo kritiky. Text abstraktu je výsledkom textotvornej operácie, v ktorej prevláda súhlasný, nekontroverzný spôsob nadväzovania na text primárneho dokumentu. Abstrakt má stručne definovať hlavné ciele práce, všeobecný opis použitých metód, hlavné výsledky a závery spolu s uvedením možnosti ich uplatnenia v praxi. V úvode abstraktu autor uvádza súhrn témy práce, predmet a obsah prezentovanej praktickej časti. Ďalej stručne informuje o hlavných cieľoch, použitých metódach a konkrétnych výsledkoch. Záver obsahuje skoncentrovanú diskusiu o významných zisteniach a možnostiach uplatnenia v praxi. Po prečítaní abstraktu má čitateľ presne a rýchlo identifikovať obsah dokumentu. Neštruktúrovaný abstrakt by nemal mať viac ako 150 slov, jeho rozsah nemá presiahnuť 1 stranu (príloha 3).

Kľúčové slová:

anotácia

abstrakt

prehlásenie

poďakovanie

funkčná anatómia

funkčná patológia

balneológia

fyziatria

ošetrovateľská starostlivosťObsah:
 • Abstrakt
  Zoznam tabuliek, skratiek, symbolov
  Úvod
  Teoretická časť
  Praktická časť
  Odporúčania pre prax
  Záver
  Zoznam literatúry
  Prílohy
  Súhlas
  Formálna stránka bakalárskej práce
  Odovzdanie bakalárskej práce
  Okruhy otázok - Funkčná anatómia a funkčná patológia
  Okruhy otázok - Fyziatria a balneológia