Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Vypracované otázky na skúšku - Základy výživy

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46963
Posledná úprava
18.04.2017
Zobrazené
506 x
Autor:
katixx2
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Aký je význam vody?

Voda je základným prostredím rastlinného a živočíšneho organizmu, najdôležitejšou a nenahraditeľnou zložkou tela jednotlivých organizmov, až 60-80%. V tráviacich šťavách až 99%. Voda v organizme nie je v čistej forme, sú v nej rozpustené rozličné látky. Obsah vody v organizme závisí od veku, produkcie, obsahu tuku, čím je org. mladší, tým je podiel vody vyšší, v staršom org. podiel vody klesá, stúpa objem tuku.
Voda v roganizme: nerovnomerne rozložená, svaly 50%, kosti 6-7%
- Vnútrobunková (intracelulárna) 60-70%
- Medzibunková (extracelulárna) 30-40%
Voda je rozpúšťadlom mnohých látok, plní transportnú funkciu, podieľa sa vo veľkej miere pri trávení. Prenáša živiny, metabolity, hormóny, enzýmy z orgánu do druhého.
Podieľa sa na tepelno-regulačných procesoch, zabraňuje prehriatiu organizmu.
Stavba štruktúr živých buniek a tkanív. Hydrolýza, oxidačno-redukčné procesy, syntéza a resyntéza organických látok.
Voda v organizme sa neustále vymieňa. Dôležitá súčasť látkovej premeny a všetkých životných procesov.
Nedostatok: rozličné poruchy - hustá krv, vysoká telesná teplota 10%, smrť 20-25%.
Dochádza ku dehydratácií tkanív a buniek.

Kľúčové slová:

otázky

písomka

skúška

zdroje vody

kolobeh vody

glukóza

polysacharidy

vláknina

hrubá vlákninaObsah:
 • 1. Aký je význam vody?
  2. Aké zdroje vody poznáte?
  3. Popíšte kolobeh vody.
  4. Ktoré živiny stanovujeme z hľadiska výživárskeho?
  5. Popíšte princíp stanovenia sušiny.
  6. Čo je úlohou výživy?
  7. Aký je rozdiel v chemickom zložení rastlinného a živočíšneho organizmu?
  8. Ako živočíšny organizmus kompenzuje nedostatok resp. prebytok živín?
  9. Aké fázy poznáte pri nedostatočnej výžive živočíšneho organizmu?
  10. Aké fázy poznáte pri prekrmovaní živoč. organizmu?
  11. Aký je význam sacharidov?
  12. Z akých hľadísk rozdeľujeme sacharidy?
  13. Ako rozdeľujeme sacharidy z hľadiska stráviteľnosti?
  14. Vymenuj ľahko stráviteľné sacharidy.
  15. Aká je funkcia sacharidov v živočíšnom organizme?
  16. Význam glukózy.
  17. Význam polysacharidov.
  18. Význam vlákniny.
  19. Vysvetlite pojem hrubá vláknina.
  20. Čo rozumiete pod pojmom acido-detergentná vláknina, a neutrálno-detergentná vláknina?
  ...
  ...
  ...
  140. Akými metódami zisťujeme biologickú hodnotu bielkovín?
  141. Aké biologické metódy stanovenia biologickej hodnoty bielkovín poznáte?
  142. Aké chemické metódy stanovenia biologickej hodnoty biekovín poznáte?
  143. Ako sa vypočíta biologická hodnota bielkovín na základe dusíkovej bilancie?
  144. Ako sa vypočíta bielkovinový produkčný pomer?
  145. Vysvetlite index esenciálnych AMK a chemické skóre.
  146. Charakterizujte antinutričné látky.
  147. Ako rozdeľujeme antinutričné látky?
  148. Ktoré antinutričné látky sú prítomné v rastlinách?
  149. Ktoré antinutričné látky sa dostávajú do krmív a potravín priebehu výroby, skladovania a konzervovania?
  150. Ktoré antinutričné látky sú kontaminujúceho pôvodu?
  151. Prečo kremík a alkaloidy zaraďujeme medzi antinutričné látky?
  152. Ako poškodzujú organizmus zvierat glukosinoláty a nitráty?
  153. Akú úlohu vo výžive zohrávajú antivitamíny a lignín?
  154. Prečo zaraďujeme inhibítory proteáz a fytín medzi antinutričné látky?
  155. Prečo zaraďujeme estrogény a saponíny medzi antinutričné látky?
  156. Prečo zaraďujeme kys. šťaveľovú, kyanogénne glykosidy a triesloviny medzi antinutričné látky?
  157. Charakterizujte cudzorodé látky.
  158. Charakterizujte škodlivé látky.
  159. V akých fázach je zachovaná prirodzená regenerácia po prijatí toxínov živočíšnym organizmom?
  160. V akých fázach dochádza k chronickému ochoreniu ak schopnosť živoč. organizmu nie je zachovaná?
  161. Aký je vplyv mykotoxínov na orgnizmus živočíchov?