Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Ateroskleróza a tuky v strave

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
3,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
294
Posledná úprava
25.03.2017
Zobrazené
5 420 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V práci sme charakterizovali aterosklerózu, zosumarizovali sme poznatky a údaje o priebehu a vzniku ochorenie. Popísali sme rizikové faktory aterosklerózy a v plyv výživy s obsahom tukov na vznik tohto ochorenia.Popísali sme lipidy, ktoré sa nachádzajú v plazme človeka a rozdelili sme potraviny podľa obsahu tuku.

V práci sme charakterizovali aterosklerózu, zosumarizovali sme poznatky a údaje o priebehu a vzniku ochorenie, ktoré má na Slovensku vysokú prevalenciu. Zhodnotili sme aterosklerózu ako problém spoločnosti. Charakterizovali sme najčastejšie príčiny a následky aterosklerózy, ako aj rizikové faktory tohto ochorenia.

Rizikové faktory aterosklerózy sme rozdelili na faktory životného štýlu (výživa, fajčenie cigariet a tabaku, nadmerná spotreba alkoholu, nízka telesná aktivita, stres, typ osobnosti), biochemické a fyziologické charakteristiky (zvýšený celkový cholesterol v plazme, predovšetkým LDL, nízky HDL-cholesterol, zvýšené triacylglyceroly, zvýšený krvný tlak, diabetes mellitus a hyperglykémie a obezita) a nemodifikovateľné osobné charakteristiky (vek, pohlavie a rodinná anamnéza).

Vysvetlili sme súčasný stav poznania o vplyve výživy na vývoj aterosklerózy a poukázali sme na význam tukov vo výžive a vplyv na vývoj aterosklerózy.

V plazme človeka sa nachádza cholesterol, triacylglyceroly, fosfolipidy a mastné kyseliny. Ich transport je umožnený pomocou lipoproteínov. Hyperlipoproteinémie predstavujú skupinu ochorení hromadného výskytu, ktoré sú charakterizované zvýšenými hladinami lipidov a lipoproteínov v krvnej plazme. Popísali sme diétne opatrenia na zníženie hodnôt lipidov v krvi a stanovili sme optimálne hodnoty lipidov séra.

Poukázať na potrebu a význam primárnej prevencie aterosklerózy a význam výživy pre prevenciu tohto ochorenia. Popísali sme význam vlákniny, fytosterolov, antioxidantov a probiotík vo výžive a stanovili sme optimálne hodnoty denného príjmu lipidov v strave.

Potraviny sme rozdelili podľa vhodnosti pri diéte so zníženým obsahom cholesterolu a popísali sme možnosti, ako správne pripravovať jedlá a ako usporiť tuk.

Kľúčové slová:

ateroskleróza

rizikové faktory

lipidy

lipoproteíny

hyperlipoproteinémia

prevencia

výživa

tuk

fosfolipidy

hypertenziaObsah:
 • Úvod
  1 Cieľ práce
  2 Metodika práce
  3 Výsledky práce - štúdia o súčasnom stave riešenej problematiky
  3.1 Ateroskleróza
  3.1.1 Vývoj aterosklerózy
  3.1.2 Etiológia a patogenéza
  3.1.3 Klinický obraz
  3.2 Rizikové faktory aterosklerózy
  3.2.1 Vek a pohlavie
  3.2.2 Genetické faktory
  3.2.3 Diabetes mellitus
  3.2.4. Fajčenie
  3.2.5 Obezita
  3.2.6 Fyzická inaktivita
  3.2.7 Duševný stres
  3.2.8 Vplyv alkoholu na krvné lipidy
  3.2.9 Hypertenzia
  3.3 Lipidy a lipiproteíny
  3.3.1 Triacylglyceroly
  3.3.2 Mastné kyseliny
  3.3.3 Cholesterol
  3.3.4 Fosfolipidy
  3.3.5 Pečeň a metabolizmus lipidov
  3.3.6 Lipoproteíny
  3.4 Hyperlipoproteinémia
  3.4.1 Hypretriacylglycerolémia
  3.4.2 Hypercholesterolémia
  3.5 Význam výživy pre prevenciu aterosklerózy
  3.5.1 Delenie potravín
  3.5.2 Príprava jedál
  4 Návrh na využitie poznatkov
  5 Záver
  6 Použitá literatúra
  Prílohy

Zdroje:
 • BÁNSKA, K. 2006. Kvalita života súvisí s kvalitou stravy. In Lekárske listy, roč. 4, 2006, č. 30, 11 s.
 • ČEŠKA, R. 1999. Kapesní průvodce léčbou dyslipoproteinémií. Praha : Triton, 1999. s. 10-22 ISBN 80-7254-021-1.
 • DZÚRIK, R., TRNOVEC, T. et al. 2001. Štandardné terapeutické postupy. 2. vyd. Martin : Osveta, 2001. 30 s. ISBN 80-8063-088-7.
 • HRADEC, J., SPÁČIL, J. 2001. Kardiologie, Angiologie. Praha : Galén, 2001. 35 s. ISBN 80-7262-106-8.
 • ILAVSKÁ, A. 2006. Otroci nikotínu. In Diabetik, roč. 5, 2006, č. 3, 22 s.
 • JAVORKA, K. et al. 2001. Lekárska fyziológia. Martin : Osveta, 2001. s. 313-315 ISBN 80-8063-023-2.
 • KARETOVÁ, D., STANĚK, F. et al. 2001. Angiologie pro praxi. Praha : Maxdorf, 2001. 15 s. ISBN 80-85912-52-X.
 • KELLER, U., MEIER, R., BERTOLI, S. 1993. Klinická výživa. Praha : Scientia medica, 1993. s. 77-87 ISBN 80-85526-08-5.
 • KENDÍK, K. 2004. Receptúry diétnych pokrmov. Bratislava : Nová práca, 2004. 15 s. ISBN 80-88929-55-5.
 • KOLLÁR, J. 1993. Ateroskleróza. Prešov : Opal, 1993. s. 5-9, 18-25, 37-40 ISBN 80-967239-2-8.
 • KOSTIUK, P. 2007. Cholesterol a kardiovaskulárna prevencia. In Edukafarm medinews, roč. 5, 2007, č. 1, 52 s.
 • KUJANOVÁ, B. 2006. Aké mladé je vaše srdce? In Medicínsky monitor, roč. 9, 2006, č. 3, 26 s.
 • MOKRÝ, J. 2007. Probiotiká v ambulantnej praxi. In Via practica, roč. 4, 2007, č. 4, 174 s.
 • PACOVSKÝ, V. et al. 1986. Vnitřní lékařství. Praha : Avicenum, 1986. 200, 201, s. 320-325 ISBN 08-001-86.
 • POSPÍŠILOVÁ, E., SCHWANDT, P., RICHTER, W. 1994. Bez cholesterolu. Bratislava : Geminy, 1994. s. 8-25 ISBN 80-7161-088-7.
 • SILBERNAGL, S., DESPOPOULOS, A. 1993. Atlas fyziologie člověka. Praha : Grada Avicenum, 1993. 218 s. ISBN 80-85623-79-X.
 • SILBERNAGL, S., LANG, F. 2001. Atlas patofyziologie člověka. Praha : Grada Publishing, 2001. s. 236-239, 246-249 ISBN 80-7169-968-3.
 • SURŽIN, J., LEDVINA, M. 2002. Lekárska biochémia. Prešov : Michal Vaško, 2002. s. 193-205 ISBN 80-7165-326-8.
 • ŠTEJFA, M. et al. 1995. Kardiologie. Praha : Grada Publishing, 1995. s. 80-109 ISBN 80-7169-110-0.
 • ŠTEJFA, M. et al. 2007. Kardiologie. 3. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 213-223, 229-240, 251, 271-274, 543 s. ISBN 978-80-247-1385-4.
 • TRÁVNÍČEK, T. et al. 1987. Patologická fyziologie. Praha : Avicenum, 1987. s. 253-258 ISBN 08-056-87.