Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 593   projektov
1 nových

Základy farmakológie pre nelekárske odbory

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
33 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5407
Posledná úprava
29.09.2017
Zobrazené
4 230 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Farmakológia je vedný odbor, ktorý študuje interakcie medzi cudzorodými látkami a živými organizmami. Zaoberá sa farmakodynamikou - mechanizmom pôsobenia liečív, a farmakokinetikou, ktorá sleduje časový priebeh osudu liečív v organizme (vstrebávanie, distribúciu, metabolizmus a exkréciu).
Farmakológia sa svojim obsahom sčasti prekrýva s ďalšími odbormi ako napríklad s lekárskou chémiou, biológiou, toxikológiou.
Neoddeliteľnou súčasťou farmakológie je zároveň i klinická farmakológia, ktorá sa zameriava na objektivizáciu účinku u zdravého a chorého jedinca. V priebehu posledných 30-40 rokov sa podarilo klinickej farmakológii vytvoriť ucelený systém metodík pre klinický výskum účinku liekov na človeka i jeho uplatňovanie v praxi.
Každý predpis lieku je terapeutickým pokusom, pri ktorom je potrebné súčasne zvažovať prospech chorého i jeho ohrozenie. Faktorov je veľa - nielen podaný liek a spôsob jeho podania, ale i choroba pre ktorú bol liek podaný. Dôležité je tiež pochopiť význam farmakokinetických parametrov pre individualizáciu farmakoterapie, hlavne úpravu dávkovania pri zníženej funkcii obličiek a pri terapeutickom monitorovaní liečby.

Kľúčové slová:

farmakológia

farmaká

lieky

chemické látky

respiračný systém

kardiovaskulárny systémObsah:
 • Úvod
  II. Základné princípy a pojmy používané vo farmakológii
  III. Klinické hodnotenie nových liečív
  IV. Zásady farmakoterapie v detskom veku
  V. Farmaká tráviaceho ústrojenstva
  VI. Kardiovaskulárny systém
  VII. Respiračný systém
  VIII. Farmaká nervového systému
  IX. Liečivá endokrinného a metabolického systému
  X. Liečivá používané k terapii infekcií
  XI. Cytostatiká
  XII. Liečivá ovplyvňujúce koaguláciu
  XIII. Lieky a renálny systém
  XIV.Liečivá používané v anesteziológii
  XV. Základné farmakologické účinky ilegálnych drog

Zdroje:
 • Balíková, M.: Forezní a klinická toxikologie. Praha, Galén, 2004
 • Drobná, H. , Velemínsky , M.: Problematika drogovo závislých matiek a novorodencov. Vydav.- Zdravotne soc. fakulta, České Budějovice,2001.
 • Herman, B., Vocci, F.: Understanding Drug Addiction in the Brain. In:Swiss Federal offis of Public Health: The Medical Prescription of Narcotics. 1997, Hogrefe and Huber Publ., s. 216 - 234.
 • Martínková, J.: Obecná farmakologie.Praha, Triton, 2001.
 • Perlík, F.: Základy farmakologie.Galén, Praha, 2006
 • Perlík, F.:klinická farmakologie v praxi. Prha, Triton, 1999
 • Stafford, P.: Encyklopedie psychedelických látek, Volvox Globator, Praha, 1997.